รายการถอนหลักประกันสัญญา และหลักประกันซอง

กรุณาตรวจสอบกับสำนักงานการเงิน กรมการพลังงานทหาร อีกครั้ง

ติดต่อ คุณบงกชกนก ฯ เจ้าหน้าที่การเงิน โทร 022089021 ต่อ 610 และ 612

แสดง 16 รายการ
บริษัท ห้าง ร้านธนาคาร / เลขที่จำนวนเงินส่งการเงินเมื่อ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
บริษัท ห้าง ร้านธนาคาร / เลขที่จำนวนเงินส่งการเงินเมื่อ
บจก.เคมบริดจ์คอนซัลทิ่งกรุ๊ป(สัญญา) บมจ.กรุงเทพ 171/0210070385 89400 30 กันยายน 2552 
บมจ.ทิพยประกันภัย(สัญญา) บมจ.กรุงไทย ค.00019/108979/0002/51 23200 30 กันยายน 2552 
บจก.เคมบริดจ์คอนซัลทิ่งกรุ๊ป(สัญญา 9/51) บมจ.กรุงเทพ 171/0210080151 92900 16 กันยายน 2552 
บจก.เคมบริดจ์คอนซัลทิ่งกรุ๊ป(สัญญา 6/51) บมจ.กรุงเทพ 171/0210080133 290000 16 กันยายน 2552 
บจก.เยนเนอรัล ซัพพลาย (1983) (สัญญา47/51) บมจ.ทหารไทย 2100000114/2008 49700 16 กันยายน 2552 
บจก.วาย.โอ.เยนเอนรัลซัพพลาย (1983) (ซอง) บมจ.กสิกรไทย 52-41-0025-8 300000 16 กันยายน 2552 
หจก.บอร์นอินเตอร์เทรด(ซอง) บมจ.ยูโอบี 206 5 0000001/QCMPG055157 300000 14 กันยายน 2552 
บจก.วาย.โอ.เยนเนอรัล ซัพพลาย(1983)(ซอง) บมจ.กสิกรไทย 42-41-0021-5 122900 14 กันยายน 2552 
บจก.บี เอ็น บี อิเตอร์กรุ๊ป(ซอง) บมจ.ไทยพาณิชย์ 140-60-00075-6 300000 11 กันยายน 2552 
บจก.เชียงใหม่สหศิลา บมจ.กรุงไทย 0015/200532/0052/52 150000 31 สิงหาคม 2552 
บจก.ริก เครื่องเจาะ เช็คเลขที่ 0507936 106100 24 สิงหาคม 2552 
บจก.วายโอเยนเนอรัลซัพพลาย(1983) บมจ.ทหารไทย 2100000066/2008 38600 3 สิงหาคม 2552 
บจก.เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง บมจ.ไทยพาณิชย์ ค14370034876000 22000 3 สิงหาคม 2552 
บจก.วายโอเยนเนอรัลซัพพลาย(1983) บมจ.ซิตี้แบงค์ 5028107810 259500 3 สิงหาคม 2552 
หจก.ปราการก่อสร้างวิศวะก่อสร้าง บมจ.กรุงเทพ 253/0112090347 150000 11 สิงหาคม 2552 
บจก.สิมะอารีย์เอ็นจิเนียริ่ง บมจ.นครหลวงไทย 0111809002129 150000 3 สิงหาคม 2552 
แสดง 16 รายการ
Comments