ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ

ไปที่เว็บไซด์จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th  (หรือกดที่นี่)   
และดำเนินการตามภาพตัวอย่างจนเสร็จขั้นตอนการลงทะเบียน
 
  
 
 
 
*สีแดง คือช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล ไม่สามารถเว้นไว้ได้

ให้ดำเนินการต่อไปตามระบบ จนดำเนินการลงทะเบียนกับระบบแล้วเสร็จ 4 ขั้นตอน
ĉ
SM1YSP M.,
27 ก.พ. 2555 22:31