รายชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ที่ติดต่อกับกรมการพลังงานทหาร

สงวนสิทธิ์ใช้เฉพาะราชการ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

หากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ แผนกพลาธิการ กองกลาง กรมการพลังงานทหาร ต่อไป โทร 022089021 ต่อ 303 - 305
แสดง 338 รายการ
ลำดับชื่อเบอร์โทรFAXที่อยู่กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการวันที่บันทึกประเภท
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
ลำดับชื่อเบอร์โทรFAXที่อยู่กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการวันที่บันทึกประเภท
บริษัท วาย.โอ.เยนเนอรัลซัพพลาย(1983)จำกัด 02-216-7268 02-216-0832 163ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพรชบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400 นายยงยุทธ อรรัตนสกุล นายชาญยุทธ อรรัตนสกุล น.ส.อรนุช เลิศวิเศษกุล  2553 นำเข้า ข่ยส่ง ขายปลีก เครื่องจัก ตู้ทำความเย็น วิทยุ โทรทัศน์ผลิตนำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก เครื่องกำเนิกไฟฟ้าหรือเครื่องผลิตไอน้ำบอยเลอย์อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเจาะน้ำมัน เช่น ปั้มสูบน้ำมันให้บริการซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าทุกชนิด 
10 บริษัท แพลนท์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสตรคชั่น(ประเทศไทย) จำกัด 02-632-4746-9 02-632-4443 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น8 ถ.พระรามที่ 4แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายยอดยิ่ง เอื่้อวัฒนสกุล นายประทีป จันทรเขตต์ สายกุสินธร์ สิงหธรรมสาร นายปนิพงษ์จันทรเขจจ์ 2553 รับเหมางานระบบก่อสร้างบำบัดนํ้าเสีย งานไฟฟ้า ประปา 
100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.พัฒนาอะไหล่ยนต์ 02-223-6264,02-224-5161 02-225-3720 186 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 นายอภิชาติ ศิริดำรงสุข นายกิตติ ศิริดำรงสุข   2553 นำเข้าเครื่องอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ 
101 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด 02-740-3050 02-740-3052 30/74 หมู่ 13 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 นายชวลิต ถนอมถิ่น นายธนวุฒิ ศิรินาวิน นายเดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล นายธีรยุทธ ชูศิลป์ 2553 อุปกรณ์การเจาะต่างๆ 
102 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 02-3184783,02-318+4651 02-318-3270 4 ซอย 16 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10250 นายชัยธรรม ชัยพิบาลสฤษดิ์    2553 ปิโตเลียม อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมันฯส่งออกถุงมือ นำเข้าเครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์และสินค้าเบ็ตเตล็ดเพื่อขายส่งและขายปลีก 
103 บริษัท สยามวาสโก เทรดดิ้ง จำกัด 02-9540517,02-954-1087-88 02-954-0519 1/102 ถนนงามวงค์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 นายธัญชาติ กิจพิพิธ นางณัชชา กิจพิพิธ นายอมร สนใจ นายคณิต กิจพิพิธ 2553 จำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท 
104 บริษัท เลี้ยงฮั้วเฮงเฟาน์ดรี แอนด์แมชชีนเนอรี่ จำกัด 02-810-2695 60/8 หมู่ 9 ซอยวัดท่าพูด ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 นางพัชรี อรัญทรวานิช น.ส.เพ็ญนภา แก้วยานุรักษ์ น.ส.รุ่งทิพย์ แก้วยานุรักษ์ น.ส.รุ่งนภา แก้วยานุรักษ์ 2553 รับจ้างหล่อและกลึงโลหะทุกชนิด 
105 บริษัท สยาม พอลลูเทค จำกัด  02-747-8233 40/25 ซอยชิรธรรมสาธิต 8 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 นายธรรมนูญ อมรรัชยาวิจารณ์ นายธนฤกษ์ เจริญโชคกิตติ   2553 เครื่องมือตรวจวิเคราะห์พร้อมรับเหมาติดตั้งด้านคุณภาพน้ำและอากาศ 
106 บริษัท จี เอ็ม เอส อินเทอร์เนียร์ จำกัด 02-630-4757 323 ชั้น 43 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นายสมเกียรติ ชัยศรีรัตนกุล นางพรพิพล ชัยศรีรัตนกุล   2553 จะหน่ายสินค้าวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม 
107 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสพายส์ 02-275-0144 ต่อ 1874 39/93 ถนนสุขาภิบาล แขวงลากพร้าว กรุงเทพฯ 10900 น.ส.อำภา วงศบุญมา  นางอำไพสิงห์พรรค   2553 สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าเบ็ดเตล็ด สำรวจหลุมเจาะ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 
108 บริษัท กวิภัส โอเอ จำกัด 02-716-54846 02-716-5606 2013 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกระปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 นายจักรกฤษณ์ เตชนันท์ นายอภิชาติ อังสพัทธ์ นางสาว จิตต์ เตชนันท์  2553 จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
109 บริษัท เอฟ เอ็ม เอ กรุ๊ป จำกัด 02-235-0156 10/15 ถนนคอนเวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นายเกีรติ เฉดสุวรรณรักษ์ นายกิตติ เตชะไชยวงศ์ นางทัศนีย์ เตชะไชยวงศ์ น.ส.กฤษศนี เตชะไชยวงศ์ 2553 สำนักงาน โดยให้บริการขาย เช่น เช่าซื้อ 
11 บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด 02-314-4749 02-719-3695 1050-1052-1054 ถ. พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสานหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายวโรดม สุจริยกุล นายนิธิพันธ์ เอื้อวิทยา นายปานชนก เตมียเสน นายศุภวัฒน์ ตาลานนท์ 2553 ให้เช่าเครื่องจักร เครื่องยนต์และเครื่องคือจักรกล ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องยนต์ เคื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
110 บริษัท วายทูเค ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ จำกัด 02-890-5919 02-890-551 56/15 ถนนเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธรบุรี กรุงเทพฯ 10600 นายจุลกิจ รัตนมาศทิพย์    2553 เครื่องถ่ายเอกสาร 
111 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็น.เอส.ซัพพลาย 02-683-255 2534/229 ตรอกนอกเขต ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอปหลม กรุงเทพฯ 10120 น.ส.สมประสิทธิ์ นรจีน นายคมกร ตามสุนทรพานิช   2553 จำหน่างวัสดุก่อสร้างทุกชนิด อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภทรับเหมาก่อสร้าง และทำงานโยธาทุกประเภท 
112 บริษัท เวิล์ด์ เดสคอน จำกัด 02-961-4574-5  77/31 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นายสาโรจน์ รัศมีชวลิต น.ส. รัตติพร กรสุทธโสภณ   2553 จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ และอถุปกรณ์ทั่วไป 
113 บริษัท เวิลด์ เดสคอน จำกัด 02-961-4574-5  3-21 หมู่2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมื่อง กรุงเทพฯ 10210 น.ส. ศศินภา กองเกิดสุข    2553 จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ทั่วไป 
114 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด 02-954-0505  1/102 หมู่ 6ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 นายธัญชาติ กิจพิพิธ นายพยุงพงษ์ ไพรสิน นายสินชัย โตโส นายอมร สนใจ 2553 รับเหมาก่อสร้าง 
115 บริษัท สหถาวร ซัพพลาย จำกัด 02-214-4265  56/40 ซอยรองเมื่อง 5 ถนน พระราม 1 แขวงรองเมื่องเขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นายเฉลิทพล อธิปัญญาสฤษดิ์ น.ส.อัมพร อธิปัญญาสฤษดิ์   2553 เครื่องมือดับเพลิง 
116 บริษัท ไฟร์คิลเลอ่ร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เวอร์วิส จำกัด 02-233-7323  90/5ถนนมหานคร แขวงมหกพฟฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นายสว่าง พัฒนาประทีป นางฉันทนา พัฒนาประทีป นายสุเทพ พัฒนประทีป  2553 อุปกรณ์ ดับเพลิงและอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย 
117 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชตนาการไฟฟ้า  053-212-622  160/1 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิอำเภอเมื่องเชียงใหม่ จจังหวัด เชียงใหม่ 50200 นายสมเกียรติ สีมากุล น.ส.บวรจิต ดวงทิพย์   2553 อุปกรณ์ ไฟฟ้า 
119 หจก. บรรณสาร สตชั่นเนอร๊่ 02-744-4303  928/8 ถนนสามเสน แขวงถนนไชยศรี เขตขุนเียม กรุงเพพฯ10150 นางรัตนา ภคะประทีป นางอัญญา เกียรติอุดมแก้ว   2553 ขายและซ่อยเครื่องปั๊มลม ขายอะไหล่ รบงานเดินท่อลม 
12 บริษัท ไซแอมเทรด อิควิปเมนท์ จำกัด 02-234-4690 02-236-7741 191 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุรฺยวงศ์ นายยอด ยังพิชิต  นายพิยา ยังพิชิต   2553 ผลิต ขาบยส่ง ขายปลีก ส่งออก นำเข้ากระดาษ ฯลฯ งานก่อสร้าง,เครื่องสูบรนํ้ามันดิบ 
121 บริษัท เมคานิตัล โซลูชั่น   32/81 หมู่ 8 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึ่งกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 นายชยธร นันทพิศาล นางเกษดาว นันทพิศาล   2553 จำหน่ายเครื่องมือกล 
122 บริษัท อินเตอร์โซล เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เทคโนโลยี 02-910-6445  160 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 นายจิตทิน พัฒนาภรณ์  นายชาณพงศ์ เกตุสมาธิ นายสตีเฟน เกรแฮม เคลเล็ทท์  2553 จำหส่ายเครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดก๊าซ เครื่องผสมก๊าซ 
123 บริษัท ศรีอยุะยาประกัยภัย จำกัด (มหาชน) 02-263-0335  898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลิรนจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นายชัย ทองไทย นายสุรชัย พฤกษ์บำรุง  นายสมบุญ วงศ์ รักศักดิ์ 2553 ประกันวินศภัยทุกประเภท 
124 บริษัท วี.เอส.ทรีเม้นม เคมีคอล จำกัด 02-214-3446  24 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมื่อง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายอำพัน วิประกษิต นางสุมารัตน์ วิประกษัต   2553 ผลิตเคมีกำจัดนํ้าเสีย จำหน่ายเคมีภัณฑ์ 
125 บริษัท วี.เอส.เยนเนอรัล เคม จำกัด 02-613-7960-3 02-613-7964 อาคาร วี .เอส.เคมเฮ้าส์ 24 ถนนพรม 1 แขวงรองเมื่อง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นายอำพัน วิประกษิต นางสุมารัตน์ วิประกษิต น.ส. พรรณรัตน วิประกษิต  2553 จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ เครื่องกำเนินไฟฟ้า บำบัดนํ้าเสีย 
126 บริษัท วายทูเค ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ จำกัด  02-890-5919 56/15 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10601 นายจุลกิจ รัตนมาศทิพย์    2553 จำหน่าย,เช่า เครื่องถ่ายเอกสาร 
127 บริษัท อินเตอร์ ฟ่ร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) 02-718-8000 29 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240 นายณรงค์เตชะไชยวงศ์ นายศุขขโต พุ่มมาลี นายดำริหิ เอมมาโนชญ์  2553 จำหน่ายและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
128 บริษัท พี. เอ็ช. แอนด์ พี จำกัด 02-819-0071-4 02464-2702 106 หมู่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางครุ เขตพระประแดง กรุงเทพฯ 10103 นายพิสิฐ ว่องจิตต์วุฒิไกร นายไพโรจน์ ว่องจิตต์วุฒิไกร   2553 รับทำถังบรรจนํ้ามันทุกทุกชนิด ผลิตท่อเหล็กเหนียวและอุปกรณ์เสาเข็มเหล็ก ถังเก็บนํ้ามัน 
129 บริษัท ส. ศิริแสง จำกัด 02-275-3341 02-275-8178 300/8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. นายสมชาย สีวลีพันธ์ นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์   2553 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ซ่อมแซม ล้าง ขัด ก่อสร้าถังบรรจุเช์้อเพลิงและวางท่อส่งนํ้ามันจำหน่ายอาวุธยุืโธปกรณ์ 
13 บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) 02-399-4130 02-399-4173 888 ถ.บางนา -ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ นายเอชัย บุรพชันศรี นายอนุวัน บูรพชัยศรี นายอนุชา บูรพชัยศรี นายกรกมล ดุริยประสิทธ์ 2553 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 
130 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บลาสติ้ง กรุ๊ป เซอร์วิส 02-977-7020-3 02-977-7755 15/5 ม. แขวงลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12400 นายจรัญ ยะปัญญา นายสมรัตน์ ยะปัญญา   2553 ประกอบกิจการก่อสร้าง ซ่อมแซมถังนํ้าและนํ้ามัน ท่อก๊าซ 
131 บริษัท ไตรเวิร์ค 2000 จำกัด 02-915-9215 02-718-6003 18/40 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 นายเดชา เกตุวิเชียร น.ส.อารีรัตน์ ยะปัญญา   255  
131 บริษัทไตรเวร์ 2000 จำกัด 02-977-7020-3 02-718-6003 18/40แขวงสามว่าตะวันตก เขตคลองสามวา กทม.10510 นายเดชา เกตุวิเชียร  น.ส.อารีรัตน์ มะลิวัลย์   2553 นำเข้า จัดจำหน่ายและให้บริการเครื่องมื่อวัดและทดสอบ เคื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาสาสตร์ 
132 บริษัท ไอแลป ฟลู คอนโทรล จำกัด 02-519-1737 02-519-1299 92/22 ถนนรามอินทรา แวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10230 นายสุเมธ สลนทรัตน์ศิริกลุ น.ส. สุกานดา ลีลามะลิ   2553 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยศาสตร์ เครื่องสูบนํ้ามัน กรองนำ้มัน มาตรวัดนํ้ามัน เครื่องดับเพลิง 
133 บริษัท เคพีพี แมชชีนเนอรี่ จำกัด 02-291-3748-9 02-289-4674 3761/267-268 ตรอกนอกเขต (ซอยอยู่ดี )ุนนจันทร์ แขวง บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. นายสุวิทย์ องค์ชัยศักดิ์ นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์   2553 จำหน่ายเครื่องมื่อเครื่่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครืองสูลนํ้ามัน กรอง นํ้า มาตรวัดนํ้ามัน เครื่องดับเพลิง 
134 บริษัท ญาสิทธิ์ จำกัด 02-744-3304-6 02-744-3307 947/88 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 1 ถนนบางนา-ตราเกม. 3 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.10260 น.ส.วิไลลักษณ์ สัตยาบรรพต น.ส.สุรศักดิ์ สัตยาบรรพต   2553 จำหน่ายเครื่องจักรงานเหมื่อน 
135 บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด 02-530-4771,02-539-6857,02-931-1066-8 02-530-0495 28 /72หมู่ 13 ซอยร่มรื่อน ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกทม. 10230 นายวัชน์ ธีระวุฒิ นายวิชัย ภู่เจริญ นายธเนศ ผกากรอง  2553 จำหน่ายเครื่องมือทดสอบอืเล็คทรอนิคส์ เครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม เครื่องมือสำรวจทางธรณีวิทยา 
136 บรัษัท เลิศวิลัย แอนด์ ซันส์ จำกัด 02-235-1105-9 02-639-4323 788-790 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10230 นายเลิศวิลัย อภินรเศษฐ์ นายเชาว์ อภินรเศษฐ์ นายไพโรจน์ อภินรเศษฐ์ นายประพิณ อภินรเศษฐ์ 2553 จำหน่ายท่อแก็สและอุปกรณ์ในการต่อเชื่อม-ตัด ลวดเชื่อม เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่และอุปกรณ์ คอมพิวเตรอร์ โปรแกรมซอฟแวร์ 
137 บริษัท เคเอสบีที เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-971-6373 02-971-6924 44/32 หมู่ที่ 8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม. นายเกรียงศักดิ์ เกียรติอดุลย์    2553 ประกอบการค้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศานตร์ เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง 
138 บริษัท ซี.อี.อินสทรูเม้นท์(ประเทศไทย)จำกัด 02-525-41041 02-525-4047 18/18หมู่ 3 อาคาร ที่.3เจ.ชั้น4 ถนนนนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 นายวิสุทธิ์ ชัยสิทธ์เมฆนทร์ นายประสิทธิ์ ปัจตาจิตต์   2553 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศานสตร์ เคมีภัณฑ์ 
139 บริษัท แสงวิทย์ ซายน์จำกัด 02-886-9200-7 02-433-9168 11/11 ซอยเทพารักษ์ ถ. สมเด็จ พระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม.10700 นายวิทยา แซ่ตั้ง  นายภานุมาศ จันทร์แสง   2553 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องอิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือคอมพิวเตอร์ 
14 บริษัท ส. ศิรฺแสง จำกัด 02-277-9339 02-277-8178 300/8-9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 นายสมชาย สีวลีพันธ์ นายไชยเชษฐ์ สีวสีพันธ์ น.ส. อัญชลี โกสุมสุรีย์กุล  2553 ติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับนํ้ามัน 
140 บริษัท พี แอนด์ เอ เทคดนโลยี จำกัด 02-886-1544  667/ 15 ห้อง 301 อาคารอรรถบูรณ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 นายประเสริฐศักดิ์ รัตน์โสภิณสวัสดิ์  นายะนณัฐ นิมมาพัชรินทร์   2553 ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่าง เครื่องใช้สำนักงาน 
141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญมิตร 02-807-1044-8 94/10 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 นางวรรณี มิตรประเสริฐพร นายสุวิทย์ มิตรประเสริฐพร นายสันติ มิตรประเสริฐพร  2553 สร้างถังบรรจุน้ำมัน,ถังบรรจุน้ำถังบรรจุเคมีต่างๆ 
142 บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด 02-421-6785-6 02-421-5926 63/39-40 หมู่ที่ 6 ซ.ทวีลาภ 1 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ น.ส.ดวงใจ พิศาลคุณากิจ น.ส.ปุณณภา พิศาลคุณากิจ   2553 จ้างถังน้ำมัน,ถังน้ำมัน,ถังเหล็ก,ถังโลหะ จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์,เคมีภัณฑ์ 
143 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 02-615-2929 02-615-2350 300 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 นางเครือวัลย์ สมณะ    2553 ประกอบกิจการค้าเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์เคมีภัณฑ์,เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด 
144 บริษัท ซันสยาม จำกัด 02-719-8662-4,02-509-9815 02-509-9814 327-329 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายสมสรรค์ หังสพฤกษ์ นางรสสุคนธ์ หังสพฤกษ์   2553 จำหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์,เคมีภัณฑ์,เครื่องจักร,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
145 บริษัท ไซสยาม จำกัด 02-332-7960-4 02-331-8809 1759 ซ.วชิรธรรมสาธิค 57 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 นายสุเทพ ตันติธาดาพิทักษ์ นายอรัญ พึงเริญพงศ์ นายเอ็ง แซ่จัง  2553 จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
146 บริษั่ท เมคเซนเตอร์ จำกัด 038-874-633-4  52/22-23 หมู่ 4 ตำบลนํ้าคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2100 นายสุวัฎชัย ศุภภัทรทรเศรษฐ์    2553 รับซ่อมปั๊มส่งนํ้ามันดิบ 
147 หจก. อัครศิริ เซ็นเตอร์ ซัพพลาย กรุ๊ป 029-700-0248  148/19ถ. จามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 นางมลิงรรณ บรรณจักร  นายกันตืศักดิ์ ยิ้มไพบูลย์ นายมเหสักข์ บุญมาก นายสมบัติ มัลลิกากาญจน์ 2553 จำหน่าย เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
148 บริษัท เคเอสบีที เคมิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-971-7873 02-522-2826 36/20ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.10220 นายเกรียงศักดิ์ เกียรติอดุลย์    2553 ซื้อมาขายไป เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ก่อสร้างและระบบบำบัด 
149 บริษัท แซมคอม จำกัด 02-656-5477  604/3 ชั้น 1 ห้อง 164 อาคารพันธุ์ทิพย์พล่าซ่า แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม .10400 นายอังกูร ตันสุธิรพงษ์ นายศักดิ์ชัย ตันสุธิรพงษ์ น.ส.สุปราณี ตันสุธิรพงษ์ นางพวงทิพย์ ตันสุธิรพงษ์ 2553 จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค 
15  บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด 02-393-0437 02-398-2903 9/291 อาคาร ยู เอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 นางทิพย์สุดา สุนสะธรรม นายอเนก บูรณะสิน นายชนนท์ อรัฒยกานนท์ นายวิวัฒน์ แสงเทียน 2553 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
150 บริษัท วิชั่น วัน จำกัด 02-934-8200  357/1 ถ. ลาดพร้าว แขวงทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10400 นายจิรัฏฐ์ ศรีหานาม    2553 จำหน่ายอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพ ระบบเสียง และระบบแสง 
151 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 02-682-6111  900/9 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 นายเธียรชัย ศรีวิจิตร นางปรภาศรี อมรสิน นายลิขิต เทิดสถีรศักดิ์ นายลาม ก๊วก ชง 2553 ผลิตและเป็นตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และให้บริการวางระบบคอมพิวเตอร์ 
152 บริษัท อีสเทินไพโอเนีย เซลลืแอนด์ เซอร์วิดซ์ จำกัด 02-71108115  71/12 ถ. สุขุวิท แขวงพรโขนงเหนือ เขตคลองเตย กทม.10110 นายซิกน้า ศุภองค์ประภา นายสิกโป ศุภองค์ประภา   2553 จำหน่ายเครื่องเขียน เครื่งใช้สำนักงาน 
153 บริษัท ดิจิตอล ซิสเท็มส์ จำกัด 02-734-9371-4  59/28 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 นายวิวัฒน์ จิตถาวร นายเอกพร พรกเพียรไพโรจน์ นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  2553 จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรเจ็คเตอร์ ฯลฯ 
154 หจก ศูนย์รวมช่าง เอ.ดี.พี.บางซื่อ 02-587-1411  303/7 ถ.ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 นายเฉลย สุทธิจิตร นายประสิทธิ ทวีศรี นายประเสริฐ จตต์ภรณ์  2553 ก่อสร้างและอื่น ทีจดทะเบีนยกัดกระทรวงพาณิชย์ 
155 บริษัท เอเซียเฟอร์นิเจอร์ และก่อสร้างก่อสร้าง จำกัด 02-377-0792  132 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นายสุวัฒน์ โภคาปราการ นายวรวิทย์ ขาวปลอด   2553 ผลตสินค้าเครื่องใช ครุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ รับจ้างตกแต่งเครื่องเรือนเครื่องใช้และอาคารสถานที่ 
156 บริษัท กาญจนาอิควิพเม้มท์ จำกัด 02-443-322-3  99 หทู่ 10 ถ. ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จ. นนทบุรี 11140 นายดุลย์ วงศ์วิทวัส นายวีรยศ กิตติชัยศรี   2553 จำหน่ายรถยนต์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ 
157 บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด 02-282-7141  30/35 แขวงลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายบุญทิน บุญลักขะ    2553 จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า 
158 บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 02-9773300-9 02-9724043  นายวิเชียร สมภพรุ่งโรจน์ นายจิรเดช สมภพรุ่งโรจน์   2553 จำหน่ายรถโตโยต้า 
159 บริษัท เอ็กซ์เซล์พอยท์ซิลเท็มส(ประเทศไทย) จำกัด 02-939-5562-4 02-939-5565 165/278-279 ซ.รัชดาภิเษก 46 ถ. รัชโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 นายวิศิษฐ์ ลาภกิตติพาณิช นายยิ่นเจน วงศ์พิเศษกุล   2553 จำหนายเครื่องฉายMultimedia Projector 
16   บริษัท เกททวอล ดริลลิ่งคัมปะนี จำกัด 02-938-9890-1 02-938-9858 444 ชั้น 13 อาคาร โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก แขวงสมเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.10310 นายหวัง เชี่ยงกั๋วะ    2553 ขุดเจาะผลิตปิโตรเลีม ขายและให้เช่าซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม จัดหาวิศวกร บริการเทคนิคและให้คำปรึกษา 
160 บริษัท สุภาพนา จำกัด 053-304-259  328 หมู่ 3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นาวรศักดิ์ คำกัมพล    2553 รับจ้างถมดินลาดเจาะหลุมนํ้โคลน 
161 บริษัท เค้นท์ฟอร์ดแมชินเนอรี่ จำกัด 02-291-3181 02-291-1047 344 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคง เขตบางคอแหลม กทม.10120 นายสุวัฒน์ ชาญชูชัย นางอรสุภา ชาญชูชัย   2553 จำหนยมอเตอร์ไฟฟ้า เคื่องูบนํ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เกียร์ทดรอบและปั้มสูญญากาศ 
162 บริษัท พชรศรียนต์ จำกัด   50 เขต 1 หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นยธนัติ สุภาศรี นางอัมพร สุภาศรี   2553 รับจ้างถมดินลานเจาะหลุมนํ้าโคลน 
163 บริษัท ไบท์ลายน์คอมพิวเตอร์ จำกัด 02-948-4796  53/581 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 นายวิริยา ธรรเรืองทอง นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง   2553 ขายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด 
164 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด 053-277-829 053-278-071 207 ถ.สามลาน ตำบลพระสงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 นายกษิต พิสิษฐกลุ หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช นางสุวณี ศรีธวัช ณ อยุธยา  2553 รับจ้างเหมาก่อสร้าง Conmection Box 
165 บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด 02-275-3341  300/8-9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดน เขตดินแดง กทม.10400 นายสมชาย สีวลีพันธ์ นายไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์ น.ส.อัญชลี โสุมสุรีย์กุล  2553 รับเหมาก่อสร้างและจำหน่ายอุปกรณ์ระบบนํ้ามันและก๊าซ 
166 บริษัท อัลฟาเคม เทคโนโลยี จำกัด 02-613-8863 02-613-8863 704 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายภีม ประสานพานิช    2553 ขายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมปิโตรอุตสาหกรรมทั่วไป ดูแลระบบนํ้าดีและนํ้าเสีย ซ่อมแซมรับเหมาก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ 
167 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 02-678-1813 02-678-1541 100ถ.นางลิ้รจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาว่า กทม.10120 น.ส.อัจฉรา อดุลย์พิจิตร    2553 ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ 
168 บริษัท ธามกฤต จำกัด 053-382-879  87/1 หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 นายวิฑูรย์ ทวีบุญ    2553 รับเหมาติตตั้ง ก่อสร้าง จำหน่ายระบบไฟฟ้้า ครื่องกล 
169 บริษัท กวิภัส โอ เอ จำกัด 02-938-5665  2013 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 นายจักรกฤษณ์ เตชนันท์ นายอภิชาต อังสพันธ์   2553  
17 บริษัท เพทโร- อินสตูรเมนท์ จำกัด 02-513-2333 02-513-3730 7/409 ซอยอุนอนุสรณ์ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข นานสุรชัน เลิศธีระกุล นางปริญญา ขันเจริญสุข 2553 ผู้นำเข้าแผงวงจร ะไหล่ อูปกรณื เคื่องอิเล้ครอนิกส์ รับซ่อมแซม และติดตั้งอถปกรณ์อิเลครอนิกส์ เฉพาะส่วนที่จำหน่ายรับทำการเป็นนายหน้าตัวแทนติดต่อธุรกิจให้ผุ้อื่น 
170 บริษัท แอโรกรีต (ประเทศไทย ) จำกัด    นายบุญมี สุขประพฤติ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ นายบัญชา สุขประพฤติ นายบัณฑูร สุขประพฤติ 2553 จำหน่ายคอมพิวเตอร์ 
171 บริาษัท เฟิสท์ คอมพิวเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 02-728-0025-7,02-372-03005-6,02-728-0039 59/355-6 โฮมเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240     2553 
172 บริษัท ยูนิไทย กรุ๊ป จำกัด 02-713-0375 301/55 ซอย พานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นายกอบชัย ปีตาสวัสดิ์ นางศิริรำไพร ปีตาสวัสดิ์   2553 ให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบ ซ่อมแซมเครื่องมือที่จำหน่าย 
173 ห้างหุ้นส่วน จำกัด รณชัยเทรดดิ้ง 02-652-7977 02-254-5159 51-53 เชิงสพานลอยอโสก ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมะกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 นาย สวัสดิ์ รัชตรณชัย นายเดชา รัชตรณชัย   2553 รับจ้างเหมาเจาะสำรวจ และงานธรณีทุกประเภท 
174 บริษัท เมทิลลิค คอยส์ เซ็นเตอร์ จำกัด 02-702-9861-74 02-702-9860 299หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 นายวิจิตร รัตนศิริวิไล นายวิมล รัตนศิริวิไล นายวินัย รัตนศิริวิไล นายวิรัตน์ รัตนศิริวิไล 2553 นำเข้าซื่อขายและส่งออกสินค้า ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กแผ่น เหล็กฉาก เหล็กม้วน สกรูน๊อต เครื่องอลูมิเนียม ทอฝแดง ทองเหลือง 
175 บริษัท วาล์น้ำไทย จำกัด 02-438-0067,02-439-4186  249 ถนนตากสิน บุคคโลธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 นางสาวศิริญญา พงศ์เกรียงยศ นางสาสวสุชาดา พงศ์เกรียงยศ นางสาวมาริสา พงศ์เกรียงยศ  2553 ทำวาล์ว ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับประปา หล่อหลอมโลหะ กลึงโลหะ ทำท่อประปา และโรงงานทำเครื่องจักรกล 
178 บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มิตซู (ประเทสไทย) จำกัด 02-395-3350 02-440-0214 227/18-19 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 นายกี บุน กี นานยศุภศักดิ์ จิรเสวีนุประพันธ์ นายอวยชัย เจียมกิม นายมาร์ค อเล็กซานเดอร์ซิงเกิลตัน 2553 แลกเปลี่ยน จำหน่าย รถยนต์ทุกประเภท ทำการผลิต สร้างประกอบรถยนต์และยานพาหนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์อะไหล่ 
179 บริษัท รอยัล ดีเฟนส์ จำกัด 02-440-0212-3 02-440-0214 77/154 ชั้น 35 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 106000 นายจรัล จาวาลา นางาสาวทันบีเกอร์ คานิยอ นายวิษณุ จาวาลา นายกมล พิชิตสิงห์ 2553 ผลิตภัณฑ์ไฟโเทคนิคทุกชนิด ถุงบรรจุดินขับกระสุนทุกชนิด เครื่องนับเหรียญและธนบัตร หลอดเรืองแสง หมุดสะท้อนแสงรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ควบกับสินค้าดังกล่าวทุกชนิด 
18 ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไพพ์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง 02-913-04023 02-913-0423 99/796 หมู่ 11 ซอย 13 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ เขตพรโขนง กรุงเทพฯ นายชาติชาติ ใจฉํ่า นายสมยศ ใขฉํ่า   2553 ให้บริการ รับจ้างเินสายไฟฟ้า ท่อนํ้าประปา ท่อนํ้าเสีย ท่อแอร์ในอาคารบ้านเรือง การรับจ้าง 
180 บริษัท พาร์ 3 ปิโตรเลียม จำกัด 081-8352799 02-4345664 659/102 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700(บริษัท ฯ ได้มอบอำนาจให้ หจก.ไฮโดรมาร์ท 659/102 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700) นายพัฒนา ตั้งกิติกุล นายเอนก เลาหกรรณวนิช นางพชนาท สุขประเสริฐ  2553 ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันบินซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันก๊าด ถ่านหิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโรลิค ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิง 
181 บริษัท ท.ธนารัฐ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 02-424-3547,02-424-3548,02-880-8570 02-433-9280,02-434-9874 7/17-18 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 นายเทอดศักดิ์ ธนาดิเรก นางเพลิดจิต ธนาดิเรก นายสุธี ชุติสิระ นานยปิยะ ผดุงขวัญ 2553 ประกอบกิจการขายสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น ไขข้น จารบี 
182 บริษัท สยามไฮโดรทรีเมนท์ จำกัด 02-530-4134,02-538-6548,02-538-6790 9/20 หมู่ 9 ซอยวัดลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว กรุงเทพฯ  นายประสิทธิ์ เฉลิมกิจ    2553 ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องมือเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรม และสภาปัตยกรรมทุกชนิด 
183 บริษัท ดิจดตอล โฟกัส จำกัด 02-733-9071-4 2782/4 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นางชุดาพร ประจักษ์สูตร์ นายสมชาย ประจักษ์สูตร์   2553 ผลิต จำหน่าย ประกอบ ซ่อมแซม ให้เช่า ให้บริการ จอภาพ อุปกรณ์ โสตทัศนปกรณ์ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ อุปกรณ์แายภาพ 3 มิติ อุปกรณ์วิซิลไลเซอร์ อุปกรณ์เครื่่องเสียงในห้องประชุม อุปกรณ์เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ เครื่องเสียงแบบโพเดียม ไมโครโฟน ลำโพง ชุดขยาายเสียง ภาพระบบแสงในอาคารห้องประชุม สตูดิโอ โคมไฟ หลอดไฟ ชุดควบคุมเสียง/แสง กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอทุกประเภท จอภาพแบบพลาสมาจอไฟวิ่ง 
184 บริษัท ไอพี ครอสซิง(ปท) จำกัด 02-913-6550  815 ถนนประชาชื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 น.ส.อภิรดี โสมวงศ์    2553  
185 บริษัท พี.เค. โพรแกรสซีฟ เซอร์วิส จำกัด 02-947-7010-11 02-510-4212 77/378-9 หมู่ที่ 11 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 นายไพจิตร ธุมชัย นายพงศธร ธมุชัย นางศุภิสรา รุจิรานุรักษ์ นายพลาศร ธุมชัย 2553 ประกอบกิจการให้บริการติดตั้งซ่อมแซม บำรุงรักษาตรวจสอบทดสอบ มาตรวัดนํ้ามัน มาตรวีดแก๊สและเครื่องชั่วทุกชนิดทุกประเภทตลอดตนเครื่องมือวัดทุกชนิด 
186 บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล แอสดซซิเอชั่่น จำกัด 02-594-4014-5,02-594-3589  123/643 หมู่3 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000     2553 วัสดุไฟฟ้าก่อสร้าง 
187 บริษัท สหโชคภัทรภัณซ์ จำกัด 02-629-9631  3761/207 ถนนอยู่ดี แขวงบางโคล่ง เขตยานาวา กรุงเทพฯ นายวีระชัย สารพัดโชค นายธงชัย ตระกูตฟูพงศ์ นายชุมกิติ พลวรรณาภา  2553 ผลิต แท่นเจาะ หัวเจาะก้านเจาะะ ท่อเจาะ ท่อส่งนํ้าท่อเหล็กเครื่องสูบนํ้มัน เครื่องพัดลม เครื่องมือเครื่งใช้ในการสำรวจและเจาะทานํ้า นํ้ามันรวมทั้งสี่งอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 
188 บริษัท ฟรังโก-แปซิฟิิค(ปท.)จำกัด 02-254-2083-8  888/87 ถนนเพลินจิ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นายกีย์ มิเชล บีแอร์ มาร์เชท์    2553 ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 
189 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง 02-652-7977 02-254-5159 51-53 เชิงสะพานลอยอโศก ถนน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกระสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 นายสวัสดิ์ รัชตรณชัย นายเดชา รัชตรณชัย   2553  
19 บริษัท เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-376-1285 02-376-1877 83 ซอย 4 นวะานี ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันายาว กรุงเทพฯ 10230 นายญัง เดอโบกอรป์ส นายวิโรจน์ ตังเดชนะหิรัญ นางเพียแข ตังเดชะหิรัญ  2553 นำเข้ามอเตร์ สตาร์ทเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เส่งออกเคื่องเงิน ไม้แกะสลักรับติดตั้งและซ่อมเครื่องจักรกล 
190 หจก.เอ.เอส.เอ.พี ินเตอร์เนชั่นแนล 02-361-6233  3 ซอยประวิทย์และเพื่อน 1/3 บางจากพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 นายสมศักดิ์ เรื่องศาสตร์ นายสินชัย เจริญสุข   2553  
191 บริษัท ซี.บี.ดีเวลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด   175 ถนทรงพล ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ กวงเมี้ย    2553 ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนองให้เช่าที่ดินและทำการซื้อที่ดินแปลลงใหญ่มาแบ่งแยกเป็นย่อย จัดสรรที่ดิน โดยทำเป็นสวนเกษตร โดยมีและไม่มีสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์แฟลตคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ คอร์ดเพื่อใช้สำหรับเป็นที่ออยู่อาศัยและสำหรับประกอบการค้าดยการขายหรือให้เช่า 
192 บริษัท ควอลิตี้ โค้ทติ้ง แอนดฺ เอ็นจิเนียริ่งจำกัด 02-883-7841 02-883-9300 100 ถนน กรุงเทพฯ นนทบุรี แขวงบาง.ื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 นายณรงค์ สมบัติ ส.ส.บารมี กสิวัฒน์   2553 ประกอบกิจการให้บริการพ่นทรายและสี ในงานก่อสร้างทุกชนิด 
193 หจก .ศรีสินก่อสร้าง 02-530-3113 02-931-6608 2/39 หม่ 10 ซ.สุขสันต์ 7 โชคชัย4 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกทม. 10230 นายเศกสิทธิ์ ศรีสินทรัพย์ นางสมลัติ ดิษกร   2553  
194 บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็ค จำกัด 02-431-007 02-420-5704  23 หมู่ 3 ซ. วัดเพลินดพชร ถ. พุทธมณฑลสาย5 ต.กระทุ้มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 7320 น.ส. อัญชนา หนูพลับ    2553 ประกอบกิจการ้าให้เช่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมืั้งอไหล่ และอปกรณื เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
195 บริษัท เกทเวย์ อินเตอร์เทรด จำกัด 02-693-9223-8  1498-1500 ถ. สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 นายเล็ก พยุง นายปานชนก เตมียเสน   2553  
196 บริาัท นาลโก อินดัสเทรียล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 02-273-8838 02-273-8834 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้นที่ 2 ซอย 19 (อุ่นอนุสรณ์) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กทม.10900 นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ นายวิลเลี่ยม เจมส์โรว์    2553  
197 บริษัท ไดมอนด์ เวนเจอร์ จำกัด 02-913-2906-10 02-931-2905 302/24 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นายธำรงค์ เจิมประไพ    2553 เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม 
198 หจก . เครื่องดินป่า 02-377-0379  2140/38-39 ถนนรามคำแหง แขวงหัดหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นายยอด แสงสว่างวัฒนะ นางเบญจมาศ แสงสว่างัฒนะ นางสุรัย์ แสงสว่างวัฒนะ นายสุืธิพันธ์ บุญโปร่ง 2553 อุปกรณ์การเดินป่า อุปกรณ์บรรเทา สาธารณภัย 
199 บริษัท แอนตี้ไฟร์ 02-260-4565-9  158/1 ถนนทางริมรถไฟสายปากนํ้า แจวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 นายสุชาติ ลิมปฺโสวรรณ นายธีรพงศ์ ลิมป์ โสวรรณ   2553  
บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด 02-254-4900ต่อ215 02-652-9417-9 93/1ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นายเรนาโต้ เพ็ตทรูซิซ นายวัฒน์ เบรนไนส์ นายอเล็กซานเดอร์ สจ๊วต เดวี่  2553 ส่งออก ขายส่ง ขายปลีก สินค้าอุปโภค บริโภค ยา เครื่องจักร เครื่องมือทางวิศวกรรม ให้บริการนำเที่ยว รับจักการทางธุรกิจ 
20 บริษัท แควนตั้มเม็ค(ประเทศไทย) จำกัด 02-719-7310-6 02-719-7319 769/4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกระปิ เขตบางแค กรุงเทพน 10310 นายสุรศักอิื คูวิเศษแสง นายศรชัย พุืธอรุณ นายสมโมท สาระโกเศศ นางนิภาพันธ์ คูวิเศษแสง 2553 นำเข้าเครื่องจักรอะไหล่ปั้มเครื่องยนต์ เครื่องสูบนํ้ามันดิบ 
200 บริษัท เจวิส เอเชีย จำกัด 01-862-5234 02-732-8393 42/381 ม.8 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. น.ส.พรทิพย์ จุลัญญา    2553  
201 บริษัท ฟิลเล่อร์(ประเทศไย)จำกัด 02-805-8168 02-805-8847 32/7 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน วังหวัดนครปฐม 73110 นายฟารุค อูลาบี นางมณฑนา ณ ลำพูน นายเฉิน ซิงโห  2553 เครื่องกำเนินไฟฟ้า เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองต่อเนื่อง 
202 บริษัท ที เจ เจ แอล จำกัด 02-678-2400  2210/50 ถ. นราธิวาสราชครินทร์ แขวงซ่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 นายเทพไทย ลี้บุญส่ง    2553 เสื้อเกราะป้องกันกระสุน อาวุธปืน อุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ 
203 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด 02-519-1940 02-589-4938 889/241 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 นายชวลิต หวังธำรง น.ส. เนาวรัตน์ หวังธำรง รายธีรเดช จารุตั้งตรง  2553  
204 บริษัท เคพีเอส อินเตอร์มาร์ เก็ตติ้ง จำกัด 02-935-6655 02-935-6722 1213/419 ถนนลาดพร้าว แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130 น.ส. สุภาพร วิ"ลวณิชวงศ์ น.ส.ศศิกาญจน์ วานิชศรี นายมนต์ชัยพงษ์เจริญ  2553 ประกอกิจการค้าอุปกรณืนิรภัย และอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด 
205 บริษัท เออีอาร์ (ประเทศไทย)จำกัด 1168/30ลุมพินีททาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหมาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ  นายโรเจอร์ เดวิด ดันน์ นายพอล เอส.คาร์ นายเบรี ดีน กิลชริสต์ พลอากาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ 2553 
206 ห้างหุ่นส่วนจำกัด แอคมิเอเชียเทรด 02-728-2088,01-805-5031 59/178 หมู่ 4 แขวงสะพานสูง อำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 นางถมทอง กุลหาญ    2553 
207 บริษัท เทอร์ราโก้ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) 1519/73-74 ห้อง311 ซอยลาดพร้าว 41/1 ถนนลาดพร้าว แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายโกราน ฮิลวิสส์ตรอม นางแอนเดรีย แอน คริสตริน วิสส์ตรอม นายอานัน ไตรเดชาพงศ์  2553 ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเคลือบผิวภายนอกและภายในองค์กรณ์ อุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการก่อสร้างและตกแต่งภายในเครื่องมือช่างทุกประเภท 
208 บริษัท สยาม เอ็น วี จำกัด 1125 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นางนงนุช วงศ์อติลักษณ์    2553  
209 บริษัท เอส.พี.เทคโนเทรด จำกัด 053-453-161 053-453-161 151/2 หมู่ 3 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 นายสมภพ รัตนพันธ์    2553  
21 บริษัท กาญจนา อิควิพเม้นท์ จำกัด 02-8049101,02-804-8325,02-804-8591-5 02-804-8331 62/164 หมู่ 1 ถนนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 นายสมชาย ทิพยไกรศร น.ส.สุภัทรา วารีวุฒิพงษ์ น.ส.วารณี ยอดสกุล นายเดชา ตติยพันธ์ 2553 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,จำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่ 
210 บริษัท เคนเบอร์ซัพพลาย (ไทนเลนด์)   393 ถนนสุทธิสารตอนปลาย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวสง กรุงเทพฯ นายกษิต พิสิษฐ์กุล นายศุภพงศ์ พิสิษฐ์กุล   2553  
211 หจก.เชียงใหม่ภูมิจิตต์ก่อสร้าง 053-226-032  165 แขวงช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 นางภูมิจิตต์ เชาวน์ประยูร    2553 รับเหมาก่อสร้าง 
212 บริษัท อีโต้ แอนด์ ไทย ซีเอ็มอี จำกัด 02-204-1012-3 02-204-1014 152 สุขุมวิท 33 (แดนอุดม) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 นางสาวปิยะนุช เด โชศิลป์    2553  
213 ร้านสตางค์   121/130 หมู่21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายเสรี ปั้นทอง    2553  
214 ห้างหุ้นส่วน วี เอ เอส ซัพพลาย   52/82 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขต กรุงเทพฯ นางงวิชนีย์ หล่อรุ่งโรจน์    2553  
215 บริษัท เจ.ดับบลิว.ซีกรุ๊ป จำกัด 02-993-0175-8 02-992-0179 440/4 หมู่ 21 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 นายวิทยา วัฒนอุตมเสถียร นายไชยยันต์ วัฒนอุตมเสถียร นางกรุณา วัฒนอุตมเสถียร  2553  
216 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโปรเคียวเม้นท์ จำกัด 02-319-4074-5,02-31999854 02-7199009 1769 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 นายกัญจน์ อุดมเกียรติกูล    2553  
217 บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด     นายเมตต์ สงวนดีกุล นายพิสัณห์ ศักดิ์ศรชัย   2553  
218 บริษัท เมสัน อะคูสติกส์ จำกัด 02-750-35595 02-750-3594 49/11 หมู่ 4 ซอยกิ่งแก้ว ตำบลราชเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ 10540 นายวิชัญญ์ ฮาสุวรรณกิจ นายศุภชัย รัตน์ประสาทพร นายวิรุฬห์ ฮาสุวรรณกิจ นายฐณพัฒน์ คุณาธิกรกิจ 2553 รับเหมาก่อสร้าง 
219 บริษัท พีเอส ซอร์ส จำกัด 02-981-1125  46/320 ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250  นายสุรพงษ์ ขุนเเก้ว นายประเสริฐ ธรรมโชติ   2553 บริการจัดการและบริหารงานก่อสร้าง 
22 บริษัท สไปซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด 02-619-5112-3 02-691-5229 399/874 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พลเอกไพบูรณ์ เอมพันธ์ น.ส.ศิรินุช ปั้นทอง น.ส.นุชรีญ์ พูลแก้ว  2553 วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 
220 บริษัท เร โน เทค จำกัด  02-720-4010 02-720-4340 154 ถนนพัฒนาการ46 ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 นายสมศักดิ์ วีระพันธ์    2553 บริการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ขายอะไหล่ เครื่องจักกล 
221 บริษัท มิตซูบิชิ ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด 02-908-8000 02-908-8310 69-69/1-3 หมู่11 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 นายเททสึโอะ มัทสึซษซวะ นายฟูจิโอะ อัสซึมะ นายโรแลนด์ เบคเกอร์ นายมิทสุโอะ อุจิยะมา 2553 ผลิต ประกอบรถยนต์ 
222 บริษัท โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลล์ กรุงเทพ จำกัด 02-915-3311-5  99/19 ถนนร่มเกล้า เเขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10510  นางประทุมทิพย      
223 บริษัท ประทีปเจริญพานิชย์ จำกัด  02-9326191  171/96 ถนนราดพร้าว80 ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง กทม.10310 นายโชติวุฒิ ประทีป นายพงษ์ทัศน์ เกษโกวิท   2553 คอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานทั่งไป 
224 บริษัท เคมบริดจ์ คอนซัลทิ่ง กรุ๊ป 02-2853802 02-2853846 388 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 น.ส.กฤษฏิ์ธีรา เตชะเจริญวิกุล นายนพคุณ วิทูกิจ   2553 เครื่องจักรอุตสาหกรรม,เครื่องขุดเจาะน้ำมัน 
225 บริษัท นามเทพ วิศวกรรม จำกัด 02-5095768  151/45 หมู่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 นายเอกภพ คำมาฟู    2553 อะไหล่เครื่องจักร,บริการซ่อมแซมเครื่องจักร,คอมพิวเตอร์ 
226 หจก.บอร์นอินเตอร์เทรด 053-380495-6 053-380501 429 หมู่ 6 ถนนซอยสุขาภิบาล1 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 นายวุฒิ อำไพรัตนา นายธนดล พงศ์ศรีประชา   2553 วัสดุ-เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในงานเจาะสำรวจกลั่นน้ำมัน 
227 บริษัท เเอสทิวท์ โซลูชั่น จำกัด 02-3194826  207/14แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 นายสมศักดิ์ สมภพสกุล  นางสาววีนัส จิโรจน์จาตุรนต์ นายวศิน ทรัพยะสุต  2553 อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรรมทั่วไป สำรวจ ขุดเจาะและผลิตน้ำมันเชื่อเพลิง 
228 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด 02-7395555,02-7211717  24 ถนนอ่อนนุช 66/1 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายกิติชัย แซ่ลือ    2553 เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน 
228 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด 02-7395555 02-7211717 24 ถนนอ่อนนุช 66/1 แขวงหลวงเขตสวนหลวง กทม. 10250 นายกิติชัย แซ่ลือ    2553 เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน 
229 บรัษัท สยมนิสสัย กลการ จำกัด 02-4664803-4 02-4721328 612/1-3 ถ.ประชาธิปก แขวงหิอรัญรูจี เขตธนบุรี กทม.10660     2553  
23 บริษัท คัมพานี เจเนอรัล เดอเจโอฟิสิค จำกัด 02-932-5389 02-539-5795 2326 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นายโรเบิร์ต บรังค์ นายรอดย์นี แพทริคไบร   2553 รับจ้างสำรวจน้ำมัน 
230 บริษัท ซุ้งยูไยเต็ด ครร์บอน จำกัด 02-5171350       2553  
231 บริษัท มารีซัพลาย แอนด์ เซอร์วิส 02-8627479 ต่อ 294       2553  
232 บริษัท โอเวน ออย ทูลส์ อิงค์ 074-33015 074-334071      2553  
233 บริษัท ฟรีอินเตอร์ เน็ท 02-665911 02-665959  คุณวราภรณ์ จันทรสุวินนะ คุณลัดดาพร เหลืองเรีองโรจน์   2553 ตลาดกลาง 
234 บริษัท วีแอล สตรองแมน 02-5389249-50  416/153 ซ. ลาดพร้าว 87 ถ. ลาดพร้าวแขวงวังทาองหลางกทม .10310     2553  
235 บริษัท สามารถเทเลคอม จำกัด(มหาชน) 02-5891047 02-5893066 36/1 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900     2553  
236 บริษัท เอ็มยูท เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตน์ซ์ จำกัด   53/1 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900     2553  
237 บริษัท นิวเอร่าเซลล์ จำกัด 02-9341500       2553  
238 บริษัท ธนภัทร จำกัด 01-8825882       2553  
239 บริษัท ไลฟ์สไตล์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด 038-881147  75 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 คุณประดิษฐ์ วัชระดนัย คุณจรัญ แก้วมณี คุณไมตรี ศรีตระกูลเพชร  2553 ขายเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการซ่แมบำรุงและขุดเจาะนํ้ามัน 
24 บริษัท ทรีเมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-876-8049 17/29 หมู่ 7 ถนนบางมดพัฒนา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ นายจักรพันธ์ ไชยวิรุฬห์เจริญ น.ส.ลิม ชี แคทเธอริน ซัน   2553 นำเข้าและขายเครื่องอะไหร่ อุปกรณ์เครื่องบินทุกชนิด เครื่องมืออุปกรณ์การสือสาร เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ 
240 บริษัท มัลติ-สโตร์(ประเทศไทย) จำกัด 034-849613-7  34/5 หมู่ 4 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 คุณปัญญา สุดเกตุ    2553 ขายสินค้าประเภทเครื่องเจาะสำรวจ เครื่องเจาะนํ้าบาดาล เครื่องหยั่งธรณีรวมั้งอะไหล่อุปกรณ์ 
241 บริษัท ไลฟ์สโตร์ ดีเวลอพเมนท์ จำกัด 038-881147,038-600017 75 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉวง อำเภอบ้านฉวง จังหวัดระยอง คุณประดิษฐ์ วัชระดนัย คุณไมตรี ศรีตระกู,เพชร   2553 ขายเครื่องเจาะและอุปกรณ์การเจาะ 
242 บริษัท โกลบอล มารีนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-3634478 52/15 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 คุณวรวุฒิ กุลแก้ว    2553 อะไหล่ปั๊มมอเตอร์ เครื่องจักรอุปกรณ์ 
243 บริษัท แจนไนน แมนเนจเม้นจ์ จำกัด 02-662-5194-5  55 อาคารไบโอเฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 คุณพรรษวุฒิ อุไรรัตน์    2553 รถบรรทุก 
244 บริษัท ยูไนเต็ด อีควิปเม้นท์ ซัพพลาย จำกัด 02-5396310  171/96 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นายนพคุณ วิทูกิจ    2553 วัสดุและอุปกรณ์เครื่องจักร 
245 บริษัท บุญจิน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 02-2853535 02-2853535 388 ถนนราธิวาส แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10120 นายสมชาย เตชะเจริญวิกุล    2553 วัสดุ,อุปกรณ์การเจาะ,ผลิต,เคมีภัณฑ์ 
246 บริษัท โกลบอลก๊าสเกต จำกัด 038-626100,038-967244 01-7208372 85/4 หมู่ 5ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 นายสมศักดิ์ สุริยมานพ นางสาวสุกัญญา แฉ่งศรี   2553 วัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องและบริการงานซ่อมบำรุงปั๊ม,จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดต่างๆ 
247 หจก.อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ 02-9133990-2 02-5877617 56/35 ตำบล บางพรม อำเภอตลิ่งชัน จังหวัก กรุงเทพฯ 10170 นายกิตติศักดิ์ อุณหสุทธิยานนท์    2553 คอใพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
248 บริษัท สยามกลการเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-2150830-50 02-2162161 9+2/1 ชั้น 13 ถนนพระราม 1 วังใหม่ ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพฯ 10330     2553 รถยนต์ 
249 บริษัท เอเซียแปซิฟิคกรุ๊ฟ(1999) จำกัด 02-9133990-2 02-5877617 6 ถนนริมคลองประปา บางวื่อ บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 นายโสพรรณ์ รักธรรม    2553 น้ำมัน 
25 บริษัท เอชคิว อิควิปเมนท์ จำกัด 02-675-8304-5 889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 น.ส.อรุณี โชคดำรงสุข น.ส.วิภาภรณ์ สุพีรภัทร นายวิโรจน์ เหลืองประกาย  2553 จำหน่ายรถยนต์และอุปกรณ์ 
250 บริษัท กูรูเอ็ฯเตอร์ไพรส์ จำกัด 02-9718250  161/40 หมู่ 2 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 นายไพบูลย์ เตชจารุวงศ์    2553 อุปกรณ์การเจาะ 
251 หจก.เอส.วี.เอส.เอนจิเนียริ่ง 02-2356564 02-2363010 65 ซอยวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500     2553  
252 บริษัท รอยันคอมฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-3919048,02-7120422 02-3919048 69/15 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ นางสาวเบญจวรรณ จันทร์วิสิฐศักดิ์    2553 เครื่องปรับอากาศ อะไหล่เครื่องปรับอากาศ 
253 บริษัท เอกรัฐ โซล่าร์ จำกัด 02-7198777 ต่อ 385 02-7198760-2 9/291 อาคารยูเอ็นทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายวิวัฒน์ แสงเทียน นายสมพงษ์ เอื้ออัชฉาสัย   2553 ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ระบบเซลส์แสงอาทิตย์ 
254 บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 02-2899789-9 02-289-9777 450/2 อาคารบุญญสถิตย์ ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 นายวิทวัส บุญญสถิตย์    2553 น้ำมัน 
255 บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด 02-6136825-9 02-2151376 844/10 ถนนพระรามที่6 แขวงถนนเพรชบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 นายสมเกียรติ กุลยดุลย์    2553 ลิฟท์ เครื่องอุปกรณ์ ประกอบกิจการรับจ้างติดตั้งลิฟท์ และอื่นๆ 
256 บริษัท ไซแอมเทรดอิควิปเมนท์ จำกัด 02-2345855,02-2667754 02-2384557 191 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายยอด ยังพิชิต นายมาร์ค ยังพิชิต   2553 อุตสาหกรรม อุปกรณ์และเครื่องใช้ 
257 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรือง 035-611490 035-614266 3/1 หมู่ 6 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 10400 นางบุญเรือง ก้อนทองดี    2553 ก่อสร้าง,ไฟฟ้า อีเล็กทรอนิคส์ 
258 บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จำกัด 02-7581490-9 02-2841945 468 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรสการ 10270 นายณรงค์ สกุลศิริรัตน์    2553 ผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเครื่องจักรกลและชิ้นส่วน อะไหล่ต่างๆ ของเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมและทั่วไป 
259 บริษัท ทัศน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 038-692615-6 038-652617 23/4 ถนนหนองหว้า ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุทัศน์ สุวรรณพงศ์    2553 รับเหมางานก่อสร้าง,งานท่อ,งานขนย้ายติดตั้งเครื่องจักร 
26 บริษัท เอี่ยมจิตต์วัสดุภัณฑ์ จำกัด 02-276-2778 02-276-2534,02-277-4986 23 ซอยพุ่มอุไร ถนนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ น.ส.รัตนา หงษ์ขจร นายไพโรจน์ เอื้อเสริมพงศ์ นายไพบูลย์ เอื้อเสริมพงศ์  2553 จายสินค้า ท่อนำประปา อุปกรณ์ประปา อพไหล่และอุปกรณ์ การให้บริการ รับเปมาก่อสร้างและงานโยธา 
260 บริษัท เฉียงลี้ จำกัด 02-9838487 02-9868487,08-1692-8836 305/428 ถนนติวานนท์ ตึกอังกอร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากดกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นางสาวภัคจิรา ทิพย์เนตร    2553 ซื้อ ขายปลีก ขายส่ง นำเข้า ส่งออก เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกลทุกชนิดที่เกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมัน ก๊าซ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ดังกล่าว 
261 บริษัท สยามพร เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด 02-2381470-5,02-2562847  164/14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นายสุชาติ ว่องไววิทย์    2553 จำหน่ายเครื่องจักรกล 
261 บริษัท สยามพร เทรดเซ็นเตอร์ จำกัด 02-32381470-5  164/14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นายสุชาติ ว่องไววิทย์    2553 ผลตภัณฑ์นํ้ามัน 
262 บริษัท น้ำมันเคลิฟอร์เนี่ยน(1987) จำกัด 02-9691455-6,02-9690882  164/14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเพทฯ11000 นางสาวปราณี เจริญสุข    2553 ผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
263 บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด 02-3191031-40  2013 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 นายเมตต์ สงวนดีกุล นายพิสัณห์ ศักดิ์ศรชัย   2553 เครื่องจักรกลหนัก 
264 บริษัท เทพยนต์ แอโรโมทีฟ อินดัสตรีส์ จำกัด 02-2794741-2,02-2794509  37/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 นางอรสา พิสิฐวณิชกุล    2553 ขายและบริการซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลหนักทุกประเภท,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอื่นๆ ตามวัตถุปรปะสงค์ของบริษัท 
265 บริษัท ชัวร์อิเลคทริเคิล แอนด์ อิเลคโทรนิคส์ จำกัด 02-752-7902-4 02-752-7905 34/59 หมู่ 11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 นายศุภกต วิภวพาริชย์    2553 จำหน่ายมอเตอร์อุตสาหกรรม,รับ BALANCE ROTOR ,ซ่อมมอเตอร์ ac-dc,หม้อแปลง จำหน่ายเครื่อง HEAT BEARING 
266 บริษัท แอมรอน อินดัสทรี จำกัด 02-8995326-8 02-8995329 22/459 หมู่ 6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 นายชาญชัย นุชนุ่ม    2553 มอเตอร์ไฟฟ้า,หม้อแปลง,รับซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า,หม้อแปลง GENERATOR,แม่เหล็ก On site Service,Pump Balance,Compressor 
267 บริษัท ก้าวหน้าอิเลคทริค แอนด์ บิสสิเนส จำกัด 02-8103731-4 02-810-3735 138 ถนนพุธมณฑลสาย 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 นายอณิวัสส์ โสพรรณาพนิชกุล    2553 Generator Service-AC Motor,DC Motor Generator,Water Pump,Reduce Gear,Oil Pump 
268 บริษัท เอ อาร์ วี ออฟชอร์ จำกัด 02-9385155 02-9675154 199/62 อาคราแลนด์โก้ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสน เขตพญาไท กรุงเทพฯ นายอลัน โดนัล สตีวาทท์ นายโรดเนย์ เจมส์ ซิลเบอร์สตีล   2553 ประกอบกิจการให้บริการด้านวิสวกรรมและบริการด้านก๊าซและน้ำมัน 
269 บริษัท เอ็ม-ไอ สวาโก้(ไทยแลนด์)จำกัด 02-9370755 02-9370759 555 ตรอก ชั้น 11 อาคารรสาทสวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายเอ็ดเวร์ด เรย์มอนด์ ทาวส์ลีย์    2553 ผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์,ชิ้นส่วน,อะไหล่ต่างๆตะแกรงร่อนที่ใช้สำหรับการสำรวจขุกเจาะน้ำมัน 
27 บริษัท เคมีเคิงเฮ้าส์ แอนด์ แล็บ อินสทูรเมนท์ จำกัด 02-319-0792-3 02-718-5008,02-314-0489 193/23-24 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นางวรรณอร อรรคลีพันธ์    2553 นำเข้าเครื่องมือวิเคราะห์ในด้านอุตสาหกรรมและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คุณภาพน้ำมัน 
270 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮโดรมาร์ท 089-1443689 02-4345664 659/102 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 นายชยพล วุฒิสากล นางสาวกรรณิกา เชิดชูเกียรติสกุล   2553 น้ำมันหล่อลื่น 
271 บริษัท อเซียนเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-7301254 02-7301257 15 ซอยอุดมสุข 53 แยก 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองบอน อุเภอประเวศ กรุงเทพฯ 10250 นางสาวพรทิพย์ ผางามวิจิตร นางสาวศศิธร ภู๋กัน   2553 24 ประเภท 
272 บริษัท สยามนิสสัน บี.เค.เค. จำกัด 02-7453333 02-7453388 3888/8 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 นางสาวพุธิกาญจน์ ลิขิตพฤกษ์ นางสาวณิชภัค ลิขิตพฤกษ์    2553 รถยนต์นิสสัน 
273 บริษัท ดำดี ไบโอดีเซล จำกัด 02-6351450 02-6351451 74/114 ซอยรามคำแหง 180 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 นายสมยศ ธรณินทร์พานิช นายสมศักดิ์ พงษ์อรุณรัตน์   2553 กิจการค้าน้ำมัน แก๊ส และพลังงานทุกชนิด ทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์อืนๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมัน 
274 บริษัท แมชซอฟท์ จำกัด 081-8591915 02-5170767 57/92 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  นายยิ่งยศ ลิเซ็น    2553 วัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อสาร ไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งงานจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ทุกชนิด ทั้งงานจัดพิมพ์และอื่นๆตามรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ 
275 บริษัท เอ็ม ที อาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-8876901-6 02-8876907 28 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางเชือกหนัง เขตตล่งชัน กรุงเทพฯ 10170 นายไพบูลย์ ประสพสุข    2553 เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลีม 
276 บริษัท คอนเนชั่น เอ็จิเนีริ่ง จำกัด 02-4289288 02-428289 82 ซอยทาดินแดง 20 ถนนท่าดินแง แขวงคลองสา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 1000 นางวราภรณ์ พุ่มพลายงาม    2553 อุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
277 บริษัท โตโยต้า สุวรรภูมิ จำกัด 02-7063888 02-7068975 62/2 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จัหวัดสมุทรปราการ 10540 นายศักดา พรปริญญา    2553 ขายสินค้าปะเภทโตโยต้าทุกรุ่นแลบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย 
278 บริษัท ศูนย์ซ่อมโปรเจคเตอร์ จำกัด 02-6115515,02-6116212 02-6118882 1669-1671 ซอยจุฬา 22 ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 นายวิชัย เทียนชัยกุล    2553 ซ่อมโปรเจคเตอร์ 
279 บริษัท อะไหล่ลิฟท์ไทย จำกัด 02-7446161 02-3030202 89/351 ซอยลาซาน32 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบงา กุทพฯ 10260 นางสาวุทนี ขาวิจิตร    2553 อะไหลาลิฟท์และบันไดเลื่อน และเครื่องจักรที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั้งปลีกและส่ง 
28 บริษัท มิสซ์เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด 02-410-6300,02-410-6131 02-410-6299 79/144 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 นายอุทัย สุนทรเอกจิต นายสมบรูนณ์ ไมตรีจิตต์ นายมนตรี สุนทรเอกจิต  2553 เครื่องผลิตไอน้ำ,อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
280 บริษัท ปราการวิศวะก่อสร้าง จำกัด 053-884388 053-884388 ต่อ 17 24/2 หมู่ 5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวดเชียงใหม่ 50110 นายสงกรานต์ รมณี    2553 วัสดุกาอสร้าง 
281 บริษัท พชรศรียน์ จำกด 053-451333 053-712716 50 ถนน โชตนา ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวดเชียงใหม่ 50110 นายทวีศักดิ์ สุภาศรี    2553 วัสดุก่อสร้าง รบเหมาก่อสร้างอุปกรณ์เครื่องือการเกษตร 
282 บริษัท เอ.เอ็น.วี สำรวจและรังวัด จำกัด 053-812816 053-812816 178/4 หมู่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  นายอธิป เทศภักดี    2553 รัเหมาก่อสร้าง 
283 ห้างหุ้นส่วนจำกด สยามทวี 053-41345  121 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 นางลันดา อุตมี    2553 รับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุกาอสร้างทุกชนิด 
284 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เียงใหม่สหพรรคก่อสร้าง 053-202403-4 053-279434 6 ซอย 2ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 นาณชชา ห้องสำเริง    2553 ก่อสร้าง 
285 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วลิตก่อสร้าง 053-214952  8 ซอย 5 ถนนเวสาลี ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหัดเชียงใหม่ 50300 นายวลิต จงเผ่าพันธ์    2553 รับเหมาก่อสร้าง 
286 กิจการร่วมค้าเอที แอนด์ เฮาทูออย 02-7301254 02-7301257 33/47 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 นายพิเชษฐ์ บุญคำ    2553 เครื่องทำนำ้มันใบโอดีเซล 
287 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอาดลำปาง 054-222108 054-222109 111-115 ถนนบุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 นายวราวุฒิ บุปผาเจริญสุข    2553 อุปกรณ์ทางด้านพลังงาน 
288 บริษัท บีเอ็นบี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 02-5592008-12 02-5592008 ต่อ 100 1213/343 ซอยลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นายภาสกร พุทธิชีวิน    2553 พลังงานทดแทนและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
289 บริษัท คิงส์ วาไรตี้ อาร์ต จำกัด 02-4270833-4 02-847-5485 244 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปรอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140 นายเจษฎา แก้วมโนรมย์    2553 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานประติมากรรม 
29 บริษัท เจนเนอรัส ดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด 02-294-0875-6 02-294-5313,02-683-9459 630/6 ศซอยพัฒนาการ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 นายมนัส ศรีธนสัณห์ นายฉัตรชัย บุณยรัตพันธ์ นายอนันต์ ไทยกุล  2553 เครื่อแงผสมซีเมนต์ เครื่องสูบน้ำมันดิบผิวดิน 
290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม้เทรดดิ้ง 02-7267300 02-7267350 22/2 หมู่2 ซอยจักสรรทหารเรือ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 นายนำชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร    2553 น้ำมันและสารหล่อลื่นสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม 
291 บริษัท ปฐพีพัฒน์ จำกัด 02-6782781-2 02-6780684 238/28 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 นายชีวะพัทธ์ คงพรวิวัฒน์    2553 อุปกรณ์สำหรับขุดเจาะน้ำมันและยุทธโธปกรณ์ 
292 บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด 02-9389641 02-9389642 939/26 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ10260 นายสรพงษ์ อุดมศิลป์    2553 เครื่องวัด เครื่องชั่งอัตราการไหลระดับความสูง เครื่องจักร ปั๊ม วาวล์ เครื่องมือหนักทุกชนิด 
293 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟืองมณี 02-5673208 02-5673208 514/286-287 ซอย 20/3 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี รังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 นายชำนาญ มณีจำนงค์    2553 จดทะเบียนการค้า 32 ข้อ 
294 บริษัท ล้านนากาแล จำกัด 053-015218 053-015218 72 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายสกล พานอ่อง    2553 วัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง 
295 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 02-9382480-90 02-9382499 22 ซอยลากพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายประสิทธิ์ ผลวิไล    2553 ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิเคาระห์ วิจัย ออกแบบ บริการ โครงการ และควบคุมการก่อสรา้งด้านวิศวกร 
296 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มกิจ แอร์คอน แอด์ เซอร์วิส   8/9 หมู่2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 นายสมศักดิ์ เทิดสุขบดี นางสาวจิราพร จันทร์สิวานนท์   2553  
297 บริษัท บีบีพี พรีเมียร์ จำกัด 02-9756211  8/8 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 นายสมศักดิ์ เทิดสุขบดี    2553  
298 บริษัท ฟิลเล่อร์(ประเทศไทย) จำกัด 02-8058168-69 02-8058847 75 หมู่ 3 ซอยวัดเทียนดัด ถนนเพรชเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นางพรรณิรา ณ ลำพูน นายบุญถึง นันตะก้านตรง   2553 เครื่องไฟ เครื่องส่งกระแสไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟทุกชนิด อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
299 บริษัท แว้ป ซิสเต็ม จำกัด 02-6818370 02-6818380 109/6 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 นายบุญชัย ลเาหวิศิษฏ์ นายวิชัย อศวโกวิทธำรง   2553 จดทะเบียนการค้า 43 ข้อ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐอะไลด์ 02-394-0665 02-756-9743 57/1หมู่8ถนนรางรถไฟเก่า ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายฉลอง ปรางประเสริฐ นางชวนชื่น ปรางประเสริฐ นายเขมชาติ ปรางประเสริฐ  2553 ให้บริการซ่อมเครื่องจักร เครื่องจักรกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้บริการรับเหมาก่อสร้าง 
30 บริษัท เซ่งคัง จำกัด 02-234-5855,02-233-2996 02-238-4557,02-236-7741 191 ถนนสุรวงค์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 นายกำสิน เสรฐภักดี    2553 ขายเครื่องจักร ส่งออกอาหารสด อาหารทะเล 
300 บริษัท เอส.เอ.ปิโตรเทค จำกัด 02-6619966 02-6619984 191/58 อาคาร ซี.ที.ไอ.ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 นายสมศักดิ์ ตรงวงศา    2553 ท่อ,ข้อต่อ,วาล์ว 
301 บริษัท อีซูซุนนครหลวง จำกัด 02-4280036 02-4279739 32/3 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 นายเอกรัตน์ ประโยชน์อมร    2553 รถยนต์ 
302 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามรัตน์ภัณฑ์ 081-4895305,02-9783713  46 ม.1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 นางธนะพร พิทักษ์    2553 สายไฟฟ้า,เสาไฟฟ้าเหล็ก,อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด,โคมไฟ,หลอดไฟ 
303 บริษัท เอ็น เค ซี มอเตอร์ จำกัด  02-4576702 02-868-2339 635 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 นายวีระพงษ์ พิพิธสุขสันต์    2553 รถยนต์ยี่ห้อมิตชูบิชิ 
304 บริษัท โลหะชัยวิวัฒน์ จำกัด 02-4275097 02-8744458 333/8 ถนนติ่งชัน-สุพรรบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 นายไชยพงษ์ พนัสธิติทรัพย์    2553 อะไหล่โลหะทั่งไป และแม่พิมพ์โลหะ 
305 บริษัท พี.ซี.ดี.เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด 02-7549637 02-7549637 175/234 ซอยสุขสำราญ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายศักดิ์ชัย จินดาประดิษฐ์    2553 งานบริการล้างถังน้ำมันพร้อมทั้งนำสลัดไปกำจัด งานเชื่อมประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 
306 บริษัท เจเนคอน จำกัด 02-9084478 02-5405558 99/286-287 หมู่ 13 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 นายชัยรัตน์ ครุวนารินทร์    2553 ซ่อม สรา้ง เครื่องจักร และงานระบบ ทั้งในส่วนที่เป็ฯเครื่องจักร และระบบควบคุมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการจัดซื้อ จักหาอุปกรณ์ และเครื่องจักรจากต่างประเทศ 
307 บริษัท เอม อินดัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด 02-4333913 02-4333915 85/1-2 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 นายอรรถพล ฟ้าเวโรจน์    2553 ขายเครื่องจักร 
308 บริษัท หมื่นสัจจา จำกัด 02-2759097 02-5664268 314/134ซอยสรงประภา 16 ถนนวสงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 นายพีรชัย สมิงวรรณ    2553  
309 บริษัท สยามราชธานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด 02-7435010-25 02-7435007-8 289/9 หมู่ 10 ถนนรถรางสายเก่า แขวงสำโรง เขตพระประแดง จังหวัดสมุทรปปราการ 10130 นายเกียรติ วิมลเฉลา    2553 เป็ฯผู้นำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องสูบน้ำและสารเคมี 
31 บริษัท ริเวอร์ เอนจิเนียรริ่ง จำกัด 02-932-7788 ต่อ 142 555 ซอยลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 นายไพรโรจน์ เหล่าศิรฺรัตน์ นางทัศนีย์ เหล่าศิริรัตน์   2553 เครื่องสูบน้ำมันดิบผิวดิน 
310 บริษัท สยามมิลลิเทค จำกัด 02-8855243 02-8855241 58 ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 นายฤกษ์ อร่ามเวชอนันต์    2553 อุปกรณ์การเจาะน้ำมัน.แท่นเจาะ,อะไหล่และยุทธภัณฑ์ทางทหารทุกประเภท 
311 บริษัท บุญต่อ จำกัด 086-0358025  208/6 ลาดพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ นายชูวิทย์ พรรัตนยากร    2553 ตกลงทำสัญญา และปฏิบัติตามสัญญาใดๆกับบุคคล ห้างหุ้นส่วน สมาคม 
312 บริษัท ดิเอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด 02-619-9025-6 02-2721944 1032/51 ซอยร่วมศิริมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นางสาว ลดารัตน์ จันทรโมลี    2553 โทรคมนาคม-ระบบ 
313 บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด 053-234999 053-233077 11/2 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูม อำเภิเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 นายศรีชัย นครังกุล    2553 ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 
314 บริษัท บี เอ็มเอฟ จำกัด 02-2168531,02-2168532 02-2153289 36/41 ซอยเกษทสันตื 1 ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 นาบบุญแก้ว ธำรงค์ศิริวัฒน์    2553 เครื่องกวนผสมน้ำมันและสารละลาย อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือวัดทดสอบต่างๆ 
315 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นสามเอมีเดีย 053-436982 053-448458 227/284 ซอย 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 นายอนุวัตร์ สมผดุง    2553 อุปกรณ์ทดสอบ เครรื่องมือวัด และวิเคราะห์งานด้านปิโตรเลียมออกแบบและผลิตโปรแกรมที่ใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ 
316 บริษัท สิทธิยนต์ กรุ๊ป จำกัด 02-2812214 02-2814655 10 ถนนปรินายก บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 นายประเสริฐ สุนทรปกาศิต    2553 ซื้อขายเครื่องขุดเจาะน้ำบาดาล น้ำมนัผลิตประกอบเครื่องเจาะเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการขุดเจาะน้ำบาดาล 
317 บริษัท ซีนิค พาร์ค จำกัด 081-1100745 02-2941819 543/307ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 นายสมศักดิ์ มติยาภักดิ์    2553 รองเท้าคอมแบต อุปกรณ์สำหรับตำรวจ ทหาร 
318 บริษัท ปิ่นเพรชมมารีน จำกัด 02-5311803 02-5311892 43/29-30ซอยพิพรพงศ์ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 นายสมศักดิ์ เลิศเศรษฐการ    2553 ขายเครื่องยนต์,เครื่องไฟฟ้า (อะไหล่) 
319 บริษัท สตูดิโอออกแบบ จำกัด 044-258828-9 044-241665 428/1 ถนนสุรนารี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นางสุจินต์ สถิตพิทยายุทธ์    2553 ประกอบกิจการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมก่อสร้าง รับทำการออกแบบ 
32 บริษัท เวิลด์ไวด์ จี.พี. จำกัด 02-378-0891 02-678-0891,02-6781171 469/24 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ นายกำลาภ เสรฐภักดี นายกำสิน เสรฐภักดี นายยูนซง หง่อง  2553 สินค้าน้ำมันเชื่อเพลิง ก๊าซทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ของน้ำมัน นายหน้าตัวแทนจำหน่าย เครื่องอุปโภค บริโภค 
320 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาสินวิศวกรรม 02-9844126 02-9844127 28/109 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นายชาย บูรณะวัฒนากุล    2553  
321 ห้าวหุ้นส่วนจำกัด ศุูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและช่วยชีวิตอาฟเฟอร์ 02-9610949-50 02-9610948 53/169 ซอย 25 ถนนแจ้ววัฒนะ แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นายมนต์ชัย พงษ์เจริญ    2553 อุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์กู้ภัย และอุปกรณ์สำหรับทำงานในที่สูงและอับอากาศ และอบรมการดับเพลิงและกู้ภัย 
322 บริษัท เกียรติดุจเพรช จำกัด 02-2776805  302/11-12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายธวัชชัย บุญบูรพงศ์    2553 รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน เครื่องใชำสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
323 บริษัท เทราสตาร์ อิเลคทริค(ไทยแลนด์) จำกัด 02-5308320-1 02-5308322 1351 ซอยลาดพร้าว94(ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวัง นายเตียว ยัวม ลอง    2553 อุปกรณ์ขนถ่ายนํ้ามันและเครื่องงกำเนิดไฟฟ้า 
324 บริษัท เอสเอ็ม แอนด์ พี แมชชินเนอรี่ จำกัด 02-4273646-7 02-4274289 264/105 หมู่ 7ซอยสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ นายปฐม วิโรจน์พงษ์ชัย    2553 รับขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รับติดตั้งปั้มน้ำและมอเตอร์ทุกชนิด รวมทั้งจำหน่าย สั่งเข้ามาจำหน่ายในยังต่างประเทศซึ่งสินค้าประเภทบั้มน้ำมอเตอร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง 
325 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขนุนแดง คอนสตนัคชั่น 081-964926 053-884854 24 หมู่ 17 ตำบลเวียง อำเภอฝง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 นายนพรัตน์ ขนุนแดง    2553 รับเหมาก่อสร้าง 
326 บริษัท เชียงใหม่สหศิลา จำกัด 053-346553-6 053-346598 211 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 นายบัณฑูร จิระวัฒนากูล    2553 ยางเอสฟัส หิน 
327 บริษัท เท็ฯซอฟท์ จำกัด 02-7110715-7 02-3918542 144/44 ถนนสุขุมวิท71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นายฉัตรชัย อุปพันธ์พงษ์ชัย    2553 คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ซอฟท์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
328 บริษัท ซีอาร์ เอเชีย(ประเทศไทย) จำกัด 038-637778-85 03-637786 15/1 ถนนบ้านเกาะ-มาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอพนัสนิคม จังหวัดระยอง 21180 นายแสนพิทักษ์ เดชปัญญารัตน์ นายเจเน่ ยูลส์ ชาร์ลส์ เฟรดอริค บ๊าค   2553 ซ่อมบำรุงต่างๆ 
329 บริษัท มัลติวิชั่ เทคโนโลยี จำกัด 053-404888 053-404883 11 ซอยพลับพลึง ถนน ห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 นางสาว พิมภรณ์ ชมเชิงแพทย์    2553 จัดหาและติดตั้งระบบเครืข่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และโทรคมนาคม 
33 บริษัท เอลเมค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 02-319-2679-82 02-318-2088 257/3-4 ซอยสุขดี ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ น.ส.อัญชนา หนูพลับ น.ส.นิภารัตน์ ชัยกิจ   2553 การเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ภายในอาคาร ให้บริการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านขายสินค้า-เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
330 บริษัท ซายน์เทค อินโฟ จำกัด 02-521630 025212929 3/998 ซอยพหลโยธิน ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ10220 นาย อำพล แย้มเกษร    2553 จำหน่ายและบริการตู้สาขาโทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์ 
331 บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-6538255 02-2526556 501/4-8 ถนนเพรชบุรี แขวงเพรขบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 นางอัจฉรา รินทร์โชคชัย    2553 เครื่องมือสำรวจ ระบบหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมทุกชนด เครื่องมือหาทิศ เครื่องมือหาพิกัด หามุม ทิศทางเป้าหมาย 
332 บริษัท สมาร์ท คอมโปร จำกัด 02-9361016 02-9361499 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายพิชัย สุนทรมีเสถียร    2553  
333 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด(มหาชน) 02-6932100 02-6932122 252/330 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 นายอโณทัย เรืองสังข์    2553 โทรคมนาคม 
334 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ ซี ซิสเต็ม 02-9840315 02-9840814 542/75 ถนนประชาราษฏร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 นายบุญเลิศ ฉัตรบุรานนท์    2553 เครื่องมือสำรวจ เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน เครื่องหยั่งธรณี 
335 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด 02-4632736 02-4632737 98 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 นายประสงค์ ชูทรัพย์    2553 รับเหมาะติดตั้งระบบไฟฟ้า 
336 บริษัท สยามโพลีเทค จำกัด 02-3616980 02-7444386 111/46 ซอยลาซาล 32 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 นาง ปรานี ตราเกียรติกุล    2553 เครื่องสำรวจ รวมทั้งเครื่องมือสำรวจ 
337 บริษัท ที.เอ็ม.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-9841192 02-9841197 50/413 หมู่ที่ 6 ตำบลบางไผ่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดเชียงใหม่ 11120 นายมนัส จิตวัฒนากร    2553 รถยนต์บรรทุประเภทต่างๆ 
338 บริษัท อดิสา กรุ๊ป จำกัด 02-8620911-6 02-8620910 77/31 ชั้น 11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไผ่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 นายกฤษฏี บุรพัฒน์    2553 จัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์วิศวกรรมระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ 
34 บริษัท เซ็น โทรเลียม จำกัด 02-900-2820 120/158 หมู่ 5 ตำบลบางเกลือ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 นายบุญชนะ บุญญาสุวัฒน์    2553 ประกอบการ น้ำมันเชื่อดพลิง และผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ก่อให้เกิดพลังงาน ประกอบการค้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสารละลายไฮโดรคาร์บอน  
35 บริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด  02-276-2778 21 ซอยพ่ทอุไร ถนนสุทธิสารวินิฉัย แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ นายไพโรจน์ เอื้อเสริมพงศ์    2553 ส่งแร่ 
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ตระกูล โลหะกิจ 02-221-7426,02-2217420,034-324-5612 02-224-8660 205-209 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 10100 นายกฤษณะ วงศ์ตระกูลกิจ นายสมชาย วงศ์ตระกูลกิจ นายพิเชษฐ วงศ์ตระกูลกิจ นายสุชาติ วงศ์ตระกูลกิจ 2553 ถลุงแร่ 
37 บริษัท เคมีทรีดท์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-742-4445-9,02-332-00289 02-311-7966 859 พรไพลิน บิสสิเนส พอยท์ ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายกาเรธ ฮิวจ์โทมัส นายฮี ยู ชอง นางทิพาพร เพชรฉาย   2553 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำดี,น้ำเสีย,สารเคมี เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ 
38 บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด 02-282-7141-9 02-280-0433,02-281-8945,02-628-0935 10,20 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 นายชูศักดิ์ จิตต์กุศล นายจรูญ จิตต์กุศล นายบุญทิน บุญลักขะ คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล 2553 ขายเครื่องยนต์ เคร่ืองจักกล เครื่องอะไหล่รถยนต์ และเครื่องก่อสร้าง 
38 บริษัท ยูไนเต็ดแมชชินเนอรี่ จำกัด 02-2827141-9 02-280-0433,02-281-8945,02-628-0935 10,20 ถนนหลานหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 นายชูศักดิ์ จิตต์กุศล นายจรูญ จิตต์กุศล นายบุญทิน บุญลักขะ คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล 2553 ขายเครื่องยนต์,เครื่องจักรกล,เครื่องอะไหล่ยนต์ และเครื่องก่อสร้าง 
บริษัท บี.แอนด์ .เอฟ อีเลคทริค จำกัด 02-9078-80 02-621-0977,02621-4200,02-225-4747 28/14 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบ ศัตูพ่าย กรุงเทพฯ นายสงวน เอื้อสุดกิจ นายบุญชัย เอื้อสุดกิจ น.ส. จนตนา ชัยมหาวงศ์  2553 ขายอปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
40 บริษัท เฮปต้า เอ็นจิเนียรริ่ง จำกัด 02-971-6925-7 02-971-6373 36/20 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า ถนนรามอินทร แขวงอนุสาวรีย์ นายเกรียงศักดิ์ เกียรติอดุลย์ นาย ธเนศ โควสุภัทร   2553 ปั๊มํ้า ท่อวาล์ว อุปกรณ์บำบัดนำเสีย 
41 บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล 02-971-6924 02-522-2270 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 น.ส. สมทรง อับดุลราฮิม ว่าที่ร้อยตีบุญเกื้อ สอนสง   2553  
42 บริษัท เลศวิลัย แอนด์ซันส์ จำกัด 02-235-1105-9 02-639-4323 787-790 ถนนเจรญกรุง แขวงสัมันธวงศ์ เขตสัมันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 นายเลศซิลัย อภินรเศรษฐ์ นายเชาว์ อภินรเศรษฐ์ นายไพโรจน์ อภินรเศรษฐ์ นายประพิณ อภินรเศรษฐ์ 2553 ลวดเชื่อมอุปกรณณ์เกี่ยวกับการเชื่อม 
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต. เจริญอุปกรณ์ 02-223-3170 02-223-3170 19 กรุงแมน ุนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เจต้อมแราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10230 นายอารี วงศ์เสงี่ยม นายสันติ วงศืสอนธรรม   2553 รับติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องทำนั้าเย็นนํ้าอุ้น เคื่องกรองนํ้ ถังนํ้าระบบประปา ไฟฟ้า แท็งค์นํ้าและเคจะบ่อนํ้าบาดาล 
44 บริษัท นิวเอร่าเซส์ จำกัด 02-519-5800-4 02-9465109 66/24หมู่ 14 ถนนราทอินทรา กิโลเมตร 7 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 นายเย้บ ซู ชวน นางเตียว ลี งอ นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา  2553 จำหน่ายรถยนต์ 
45 บริษัท ไฮเวอชั่น วิศวกรรม จำกัด 02-997-2443-5  51/081หมู่7 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมื่อง จังหวัดปทุมธานี 11200 นางนิภา สาบีเวียง รายสุทินเวียง   2553 จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เคื่องกำเนิดไฟฟ้า 
46 บริษัท อิตัลไท อุตสาหกรรม จำกัด 02-319-2021-27 02-318-2654 2013 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหัวยขวง กรุงเทพฯ 10320 นายชัยุืธ กรรณสูต นายอดิศร จรณะจิตตื นายเปรมชัน กรรณสูต นายเมตต์ สงวนดีกุล 2553 ค้ผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ตู้ควบคุมและอปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องทุกชนิด 
47 บริษัท วอเตอร์ โฟกัส จำกัด 02-735-1974 02-375-1638 30/140 ซอยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นายสมชาย ตุนกภรณ์รัตน์  นายมนัส ศุภศิริลักษณ์ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายปัญญา รังสีพิพัฒน์ 2553 ปรับปรุงระบบบำบัดนํ้าเสีย ที่ปรึกษา 
48 บริษัท ปรีชาพร โฟกัส จำกัด 02-612-4400 02-6124411 67/3 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนื่อ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 นายปรีชา พรประภา นายปริญญา พรประภา  นางสิภา จรญวาศน์ นางไพพรรณ พรปะภา 2553 จำหน่ายรถยนต์ทุกชนิด อะไหล่และสินค้าอื่นๆ 
49 บริษัท สิทธนยต์ กรุ็ป จำกัด 02-281-1418 02-281-4655 10ถนนปรินายก แขวงบ้าน พานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 นายประเสริฐ สุนทรปกาสิต นายประสิทธิ์ สุนทรปกาสิต   2553 อุปกรณืขุดเจาะ ท่อทนความร้อน 
บริษัท ยูอีเรือข่ายบริการ จำกัด 053-201-254,02-503-9596 02-503-9617 158/61 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 นายมนตรี อนิวรตน์ นางสอางค์ จินันท์เดช นายดำรัส วัฒนขจีกุล นายสามารถ พรมแดน 2553 ขานอถปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องไฟฟ้า เครื่องอะไหล่ รับซ่อมแซม ตกแต่ง งานก่อสร้าง 
50  บริษัท ที ที เอชแอนด์ซนส์ จำกัด 02-612-4402 02-6124411 1493-1495 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนื่อเขตวัฒนา กรุงเทพฯ นายปรีชา พรประภา  นายปริญญา พรประภา นายไพโรจน์พรประภา  2553 จำหน่ายรถยนต์ทุกชนิด อะไหล่และสินค้าอื่นๆ 
51 บริษัท พรหมนเรศวร์ จำกัด 02-719-8251-6 02-719-8250 9 อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายวิกิจ หอรุ่งเรื่องกิจ น.ส. เพ็ญพรรณี หอรุ่งเรีองกิจ   2553 จำหน่ายอุปกรณ์ขุดเจาะหรื่อผลิต เกี่ยวกับปิเตรเลยมและรับเหมาขุดเจาะเกี่ยวกับปิโตรเลียม 
52 ห้างหุ้นสวนจำกัด ช. รุ่งเรีองซัพพลาย 02-756-6075 01-985-0549 21/4หมู่ 2 ตำบลบางหัวเสื่อ อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130 นางสมศร เรื่องรอง ร้อยเก ชาญชัย เรีองรอง   2553 อปกรณืทั่วไปและก่อสราง 
53 บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-274-1909 02-274-1705 240/25 อาคารอโยธยา ทาวเวอร์ ชั้นที่ 16 บีถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง น.ส.จินดา หงษ์ขจร น.ส. รัตนา หงษ์ขจร   2553 เครื่องมือตรวจสอบหาเหตุเสียในสายเคเบิลปั้มต่างๆ เครื่องมือสำรวจหาท่อรั่ว อัตราการไหลของนํ้า 
54 บริษัท ซานโตไฟร์ โปรดักท์ จำกัด 02-245-9560,02-248-3178  6/53-55 ถนนดินแดน แขวงดินแดน เขตดินแดน กรุงเทพฯ 10400 นายสวัสดิ เริญวรชัย    2553 ขายสินค้า รอดับเพลิงอุปกรณ์ผจญเพลิงและอุปรณ์ที่ให้บริการซ่อมรถดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงทุกชนิดบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิด 
58 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานาลิติควอเตอร์ เวอร์ค 053-214-569 053-215-283 219/6-7 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมื่อง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 นางวิภา คุ้มญาติ นางลัคนา ไตรปิ่น น.ส.ลาวัณย์ คุ้มญาติ  2553 ระบบบำบัดนํ้า 
59 บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค(ไทยแลนด์ ) จำกัด 053-277-829,053-277-475 053-278-071 207 ถนนสามล้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกษิต พิสิษฐ์กุล หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช นางสุวณี สรีธวัช ณ อยุธยา  2553 ระบบบำบัดน้ำ 
บริษัท พัฒนายนต์ชลบรี จำกัด 02-316-6036-9 02-316-8408 40 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร 8 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางวิจิตร สุขะมงคล นายศิริชัย เมธาวิชิต สายสุขี สาชลสวัสดิ์วงศ์ นายจินต์ สุขะมงคล 2553 กิจการค้ารถ เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไปป้าพร้อมอะไหล่ 
60 บริษัท เอ็คเซ็คท์ เอนเนอจี จำกัด 02-936-1550 02-936-1540 1 ทีพีแอนท์ที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายชูชาต ศานติดคนานต์ นายโมฮาเม็ด นาซาม บิน โมดฮาลี น.ส.ปราณี เก้าเอี้ยน นายอามัด ซาซ่าลี บิน แอนนัวร์ 2553 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียม 
61 บริษัท แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสูตรเม้นท์ส จำกัด 02-332-8179-80 1526/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพนะโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 นายเคนเน็ธ อินกริสแบล็ค    2553 นำเข้าส่งออกเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ บริการให้คำปรึกษา คำแนะนำและฝึกอบรมด้านการตลาด และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
62 บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด 9 อาคารวรสิน นายสมศักดิ์ ถนอมวรสิน นายสมเกีรติ ถนอมวรสิน น.ส.สมลักษณ์ ถนอมวรสิน นายสิทธิเทพ พิรุฬห์เมธี 2553 ขายเครื่องเหล็ก เครื่องกลึงโลหะ ทองเหลืองเส้น ทองเหลืองแผ่น 
63 บริษัท เพ็พส์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส จำกัด 02-907/0775 99/179 ถนนรามอินทรา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 นางรัชฎา แมคเลน    2553 ตัวแทนและบริการ 
64 บริษัท ไอเลป ฟลูอิดคอนโทรล จำกัด 02-518-17737,02-519-5556 02-519-1299 92/22 ซอยนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 นายสุเมธ ลินทรัตนศิริกุล น.ส.สุกานดา ลีลามะลิ น.ส.มยุรี จิรมงคลพร  2553 น้ำยาลดจุดไหลเท 
65 บริษัท อินเทค 2000 จำกัด 02-4401853,02-440-1899 02-440-1900 31/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 นายวิโรจน์ เยาวพงศ์ศิริ น.ส.สมศรี เจียรศิริสมบูรณ์ นายไพโรจน์ วงศ์อติลักษณ์  2553 ขายเครื่องมือและควบคุมอัตโนมัติ ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 
66 บริษัท นิกซี่ จำกัด 02-226-3928 02-224-9751 47/14 หมู่ 1 ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นางลักขณา ฉิมพลิกนนท์ นายณรงค์ ฉิมพลิกนนท์ นางจินดารมย์ ชวเจริญพันธ์ นายวรวุธ สาชลสวัสดิ์วงศ์ 2553 จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
67 บริษัท ผาพิงค์ อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด 035-305-095 105/2 หมู่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 นางชลดา ณ เชียงใหม่ นายดาวฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ นางบัวชุม ณ ลำพูน  2553 จำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักรกล 
68 บริษัท ธนภัทร เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 053-222-428,01-882-5882 053-225-867 123/4-5 ถนนศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเมืองเชียงใหม่ นายธนินทร์ ศังขะศิลปิน    2553 วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตกแต่งการเจาะกลั่นน้ำมันโรงงาน 
69 บริษัท เวสท์บาวด์ เอ็นเนียริ่ง จำกัด 02-719-7300-8 02-719-7309 769/4 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ กรุงเทพฯ 10320 นายชัยวัฒน์ โหตรภา น.ส.กิ่งกาญน์ อารักษ์พุทธน์ นายสุรพล กิตติเวช  2553 ผลิตปิโตเลียม ขายสินค้าและอุปกรณ์เครื่องจักรกล 
บริษัท มัลติดค เอ็นจีเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 02-717-4823-5 02-719-8423 275/3-4 ซอมพัฒนาการ 1 แขวงสานหลวง กรุงเพ 10250 นายเฮนริคัส โจเซฟ เฮนดร้า นายชอย ฉาน หว่า นางพเยาว์ กระดาษ  2553 กิจการค้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรกล อุปกรณ์ทุกชนิด ท้งนำเข้า และส่งออก 
70 บริษัท เอส.วี.เอส ออยล์ฟิลดื เซอร์วิสเซส จำกัด 02-322-7979 02-332-7117 200/404 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 ซอยบ้านฉวง ถนนพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 นายปรมาภรณ์ ไกรกฤษ์ นายวิศรุต ภาวะสิทธิโชติ นายสันติ ศรีงาม  2553 หลุมผลิตน้ำมัน 
71 บริษัท เอ็น.เอ็ม.รีลิสซิ่ง จำกัด 02-259-3784-5 02-661-5147 3673 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 นายกนก ธรรมสุวรรณ นายวัธการุญ สุขวัต นายชัยยุทธ ลิ้มสงวน น.ส.อุทุมพร ธรรมสุวรรณ 2553 จำหน่ายเครื่องขัดกระบอกสูบชิ้นส่วนซ่อมเครื่องยนต์ต้นกำลัง 
72 บริษัท ทิพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02-2480059,02-6432900 02-2487850 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 นายสมใจนึก เองตระกูล นายเทวัญ วิชิตะกุล นายสมเจตน์ เพ็ชรวารี นายนริทร ดรุนัยธร 2553 ประกันภัย 
73 บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 02-9852806,02-9853806 100/6 หมู่ที่ 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 นายปรีชา บุญเขตพิทักษ์    2553 เครื่องถ่ายเอกสาร 
74 บริษัท เบอร์เนต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 02-934-1826-9 71/4 หมู่ที่ 18 แขวงแสนแสบเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 นายสมหมาย สุขภาศรี    2553 เคมีบำบัดน้ำเสีย เคมีอุตสาหกรรม ท่อสูบ อุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อสูบน้ำมันดี 
75 บริษัท ภัณฑ์อนก จำกัด 02-319-9855-8 02-319-9854 1769 ถนนรามคำแหง สุขุมวิท 71 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นายณรงค์ฤทธิ์ เอี่ยมเจริญยิ่ง นางอรุณรัตน์ เอี่ยมเจริญยิ่ง   2553 ขายอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องกล 
76 บริษัท แอซเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-381-1688-9,02-391-0765 02-381-2800 200/96 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นายจอห์น ริชาร์ด โรบินสัน น.ส.อรทัย อินทนุรังษี นายแลนซ์ รัสเซลล์เบิร์ด   2553 จ้างเหมาเจาะหลุมผลิต 
76 บริษัท แอซเท็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-381-1688-9 02-381-2800 200/96 ถนนสุขุมวิม 71 แขวงพระโขนงเหนื่อ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 นายจอห์น ริชาร์ด โรบินสัน น.ส.อรทัย อินทยุรังษี นายแลนซ์รัสเซลล์เบิร์ด  2553 จ้างเหมาเจาะหลุมผลิต 
77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ฌสรษฐกิจ 02-936-1400 222/4 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 นายไพบูลย์ อนันต์วลี นายชาญ อนันต์วลี   2553 ขายสินค้าประเภทเหล็กโลหะทุกชนิด เครื่องจักร เครื่องมือกลต่างๆ 
77 ห้างหุ้นส่วน จำกัด ไพบูลย์เศรษฐกิจ  02-936-1400  222/14 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เจตป้แมปราบ กรุงเทพฯ 10100 นายไพบูลญ์ อนันต์วลี นายชาญ อนันต์วลี   2553 ขายสินค้า ประเภทเหล็กโลหะทุกชนิด เครื่องจักรกล เครื่องมือกลต่างๆ 
78 บริษัท ออนเด นาลโก (ประเทศไทย) จำกัด 02-936-1400 1 ซอย 19 (อุ่นอนุสรณ์) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ นายอึ้ง ชัยเส็ง นาย อึ้ง จู เซ็น นายวิลเลี่ยม เจมส์ โรว์ 2553 เคมีภัณฑ์ 
78 บริษัท ออนเดโอ นาลโก (ประเทศไทย) จำกัด 02-936-1400  1 ซอย 19 (อุ่นอนุสรณ์) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 นายวีระศักดิ์ สุทธพงษ์ นายอึ้ง ชัยเส็ง นายอึ้ง จู เซ็น นายวิลเลี่ยม เจมส์ โรว์ 2553 เคมีภัณฑ์ 
79 ร้าน บิสเนส ซัพพลาย 01-666-6556 02-872-7070 198/27 ตรอกจันทร์สะพาน 3 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 นายธีรพงศ์ ฤกษ์อภิสิทธ์    2553 ซื้อขายและให้เช่าเครื่องถ่ายยเอกสาร 
บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด 02-621-1000-29 02-621-1044 777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพรนคร กรุงเทพฯ 10200 นายสุวงศ์ วงศ์ศิริเดช นายพรทิพย์ วงศ์ศิรฺเดช นายอนันต์ เรื่องปัญญาพจน์ นางวิมล วงศ์ศิริเดช 108/59 หมู่ 5 ซอยต้นสน ถ. แจ้งัฒนะ ต. ปกเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตัวแทนค้าต่างทำการ ซื้อ-ขาย เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องยนต์ ขายเครื่องจักร ไฟฟ้า เครื่องยนต์ 
80 บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ชีศ์ เอส.เอ. จำกัด 02-937-0700 02-937-0701 555 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร นายไมค์ เดวิด การ์ดดิ้ง คุณจิตติมา   2553 การประกอบธุกิจบริการ รับจ้าง เจาะสำรวจปิโตรเลียมและตรวจสอบ 
81 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีแอนด์สตีล 02-234-5432  92-94 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลย์สงครามตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี 1100 นางพรรณลีลาประชากุล นางศรีรัตน์ ลีลาประชากุล   2553 ่อกรุง ท่อเหล็ก และอุปกรณ์ ชนิดต่างๆ เหล็กรูปพรรณวัสดุอปกรณ์ลวดสลิง และเครื่องจักร 
82 บริษัท สิมะอารีย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-526-5661 02-454-0311 43/9หมู่ที่ 8 ซอยวัดกำแพง ถนนบิบูลย์สงคราม ตำบลบางเขนอำเภอเมื่องนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1100 นายศุภชัย สิมะอารีย์ นายศุภสิทธ์ สิมะอารีย์   2553 จำหน่ายและขนส่ง ทอ่เหล็ก ท่อประปา ข้อต่อเหล็ก บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ุนนสะพาน และงานก่อสร้าง 
83 บริษัท ระรินเทรดดิ้น จำกัด 02-526-5661 02-279-1526 36/5 ซอยประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ปางปาโมกข์ ศรีจันทร์งาม    2553 จำหน่ายเครื่องจักรกล สินธุ์่อนํ้ามัน 
84 บริษัท ฮอว์คอายส์ อินเตอร์เทรด จำกัด 02-668-24456 02-279-15526 90/2 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 นายพรศักดิ์ พิทักษ์พูลสิน นายเจริญ อาทิตยา   2553 รับทำการซ่อมอาวุธยุทโธปรณ์ยุทธภัณฑ์ทุกชนิด 
85 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัย เทรดดิ้ง 02-625-7977-81 51-53 ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 นายสวัสดื์ รัชตรณชัย นายเดชา รัชตรณชัย   2553 อุปกรณ์ การเจาะสำรวจ 
86 บริษัท เจ.เอส.เท็คนิคัล เซอร์วิสเซส จำกัด 02-391-4580 29/9 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 น.ส.พรศรี เกียรติธนานันท์ นางสุพรรณี เนติวิวัฒน์   2553 น้ำมัน วัสดุเชื่อเพลิง 
87 บริษัท เซาเออร์ จำกัด 055-242-763-4 055-241-7622 59/91 คูหา 1-3 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 นายประมวล สาถิน นายเฮนดริคุส โจแฮนเนสเซาเออ นายแดนีเพาว์  2553 จำหน่ายเครื่องยนต์ อะไหลและอุปกรณ์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม น้ำมันแก๊ส และปิโตเคมี 
88 บริษัท ปิโตเลียม อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 02-718-8033 02-718-6003 1937/5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ 10240 นายอภิวัชร์ อรรคลีพันธุ์ นายขจร จิรมงคลพร นายธรวัฒน์ จิรมงคลพร นางสุปราณี อรรคลีพันธุ์ 2553 เครื่องมือตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ของน้ำมันเชื่อเพลิง และน้ำมันหล่อเลื่น เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการรับจ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องมือเพทย์ นำเข้า ขายส่ง ขายปลีก น้ำยาเคมี เครื่องมือเครื่องใช้ ในการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 
89 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ไพศาลอุตสาหกรรม 02-315-4449-51 02-315-4452 60/12 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์กิโลเมตร 19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 นายฮง ศิริเคียนทอง นายสนั่น ศิริเคียนทอง นายปรสะเสริฐ จันทรสว่าง นางเขียน อุดมเลิศปรีชา 2553 ซื่อขายเครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ เครื่องจำกัดปฎิกูล 
บริษัท ดพลีเทคดนดลยี จำกัด 02-960-5070 02-584-6771 108/59 หมุ่5 ซอยต้นสน ถ.แจ้งวัฒนะ ต. ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรี 11120 นายบุญชัย หลีระพันธ์ นายอุทิศ ทิพย์สุวรรณ นายนิรันดร์ พิทักษ์มโนรมย์  2553 เครื่องมือวัดระดับนำ้มัน ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล 
90 บริษัท คลาสสิกแสควร์ จำกัด 034-311-266 129 หมู่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 นายเชิด เสกสรรวิริยะ นายฉัตร เสกสรรวิริยะ   2553 ขายสินค้า งานเหล็ก งานไม้ ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ สารเคมี เครื่องกรองและสารกรอง 
91 บริษัท พี ที เอน เอส จำกัด 035-272-055 88 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่หางดง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50200 นายพีระเชษฐ์ เชิดถิรกุล นางพรพิชญ์ เชิดถิรกุล   2553 อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมติดตั้งระบบสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ 
92 บริษัท เอ.เอ็น.เอส จำกัด 02-618-3528,02-278-2158 27/8 ซอยประชานิมิตร ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 พลตรีสุชาติ จุละจาจิตต์ นางจารุ จุละจาริตต์ ร้อยเอกธนาธิป จุละจาริตต์  2553 บริการเป็นนายหน้า รับจ้างทำของทุกชนิด 
93 บริษัท ริก เครื่องเจาะ จำกัด 02-678-2621,02-678-1950 02-678-1171 469/22-23 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 นายชัยวัฒน์ ดิลกสิทธิศิลป์ นายเถา หลี่ คุณนภาพร  2553 เครื่องเจาะชนิดมีระบบขับเคลื่อนในตัว เครื่องเจาะน้ำมัน แท่งเจาะ หัวเจาะ อะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า 
94 บริษัท สตาร์ มารีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 02-816-8001-5 02-463-2616 2/5 หมู่11 ซอยพระราชอิริยากรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 นายบรรจง คุณจิตรต์    2553 ซื่อขาย นะเข้า ส่งออก และให้บริการอู่เรือ คานเรือ เพื่อซ่อมเรือและประกอบเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล 
95 บริษัท นิดา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 02-2274-2614 417 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 น.ส.นิชดา สุวรรณธาดา นายศุภชัย นิติการ นนายสุรเดช สุวรรณธาดา  2553 ซื่อขายเครื่องยนต์ เคร่ืองจักรกลพร้อมอะไหล่ทุกชนิด 
96 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรัตน์รีเพรสเมนท์ 02-287-3559,02-552-4755 101-101/1-2 ถนนทนุรัตน์ แขวงวัดดอง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 นายวิโรจน์ จิตรัตนโสภณ นางสุภทรา จิตรัตนโสภณ   2553 ขายอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆทุกชนิด เครื่องจักรกล เครืองมือ 
97 บริษัท เรืออนันต์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 02-615-2883 56/10 ตรอกธรรมา ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง กรุงเทพฯ 10330 นายอนุชิต เรืองคณิต นางพิมล เรืองคณิต นายวิวัฒน์ เรืองคณิต น.ส.ปรารถนา เรืองคณิต 2553 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
98 บริษัท ไตรชาตรี จำกัด 035-380-495-6,053-380-510 429 หมู่ 6 ซอยสุขุมภิบาล 1 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหใม่  นายวุฒิ อำไพรัตนา    2553 ซื่อขายอิเลคทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องตรวจสอบ สารเคมี ฯลฯ 
99 บริษัท ซันสยาม จำกัด 02-719-8662-4,02-318-3382 327,329 ซอยพัฒนาการ 3 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 นายสมสรรค์ หังสพฤกษ์ นางรสสุคนธ์ หังสพฤกษ์   2553 ขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ 
นะ           
แสดง 338 รายการ
Comments